czwartek, czerwiec 01, 2023
niedziela, 01 grudzień 2013 12:03

Dla kogo refundacja kosztów urządzenia łazienki?

O tym, jak ważna w życiu jest samodzielność, zaczynamy myśleć w momencie choroby lub styczności z niepełnosprawnością własną lub najbliższych. Dlatego, aby ułatwić codzienne funkcjonowanie osób dotkniętych ograniczeniami ruchowymi, warto tak projektować otaczającą nas przestrzeń, by stwarzała ona jak najmniej barier. Tym bardziej, że w tym zakresie możemy liczyć na wsparcie odpowiednich instytucji.

Urządzając lub remontując dom, w którym mieszkać będzie osoba niepełnosprawna, warto w pierwszej kolejności zastanowić się, jakie bariery architektoniczne mogą stanąć jej na przeszkodzie. Jeśli mamy wątpliwości dotyczące elementów przestrzeni, które mogą stanowić problem, najlepiej przedyskutować projekt z osobami, które specjalizują się w aranżacji tego typu wnętrz lub po prostu z samym przyszłym użytkownikiem.
Jednym z najważniejszych i najtrudniejszych zarazem pomieszczeń, które należy przystosować jest łazienka. - Aby spełniała swoje zadania, powinna być nie tylko funkcjonalna, wygodna i bezpieczna, ale też zapewniać korzystającemu choć minimum intymności, tak ważnej przy okazji czynności higienicznych – mówi Aneta Dziedzina z Grupy Armatura. – Jest to możliwe dzięki coraz większej ofercie sprzętów i rozwiązań sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi – dodaje.

Dobry projekt to podstawa

Urządzając łazienkę dla niepełnosprawnych, należy przemyśleć kilka najważniejszych elementów tego wnętrza. Po pierwsze, warto zaplanować rozmieszczenie sprzętów tak, by umożliwiały one poruszanie się osobie korzystającej z wózka inwalidzkiego, kul lub chodzika. W tym kontekście równie ważna jest szerokość drzwi.
Kolejną kwestią do przeanalizowania jest wysokość, na jakiej umieszczone zostaną umywalka i sedes. Aby zoptymalizować warunki ich użytkowania, należy też pomyśleć o montażu odpowiednich uchwytów i poręczy.
Jeśli z łazienki będzie korzystała osoba niepełnosprawna lub starsza, zapomnijmy o wannie. Prysznic będzie w tym przypadku koniecznością. Najlepiej by został wyposażony w stabilne krzesełko a wejście do niego było wygodne i bezpieczne. Jeśli użytkownik porusza się na wózku, kabina musi także mieć odpowiednie, dające swobodę ruchu wymiary.
Wreszcie, wybierając się na zakupy, warto zapoznać się z ofertą producentów ceramiki oraz armatury sanitarnej i dobrać sprzęty przeznaczone właśnie dla osób niepełnosprawnych. – Zwracajmy uwagę nie tylko na profil i kształt WC i umywalki, ale też na dobór drobnych elementów wyposażenia, takich jak na przykład bezdotykowe baterie i wielofunkcyjne poręcze – radzi Aneta Dziedzina, ekspert z Grupy Armatura.

Kto może starać się o refundację?
Częściowy zwrot kosztów przystosowania łazienki do potrzeb użytkownika z ograniczeniami ruchu przysługuje jedynie osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (w ramach likwidacji barier architektonicznych – na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit.d ustawy o rehabilitacji). Oprócz niego, składając wniosek o dofinansowanie, należy dołączyć też ewentualne orzeczenia pozostałych członków rodziny, udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu (własność, umowa najmu), zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób z nim zamieszkujących oraz zaświadczenie o zatrudnieniu. Choć wnioski często składa się w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, właściwym realizatorem wparcia jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Tam też najlepiej zwrócić się w celu uzyskania wszelkich szczegółowych informacji.

Zwrot tylko części kosztów

Warto wiedzieć, że, refundacja nigdy nie obejmuje 100% wartości urządzenia lub remontu danego lokalu. Maksymalny zwrot może wynieść 80% kosztów poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia. Wnioskodawca musi pokryć natomiast przynajmniej 20% tej sumy.

WAŻNE! PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. Dlatego z budową lub remontem warto wstrzymać się do momentu otrzymania wsparcia.

Musimy też pamiętać, że realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków, według ustalonej kolejności. Jeżeli wnioskodawca poda nieprawdziwe dane, musi liczyć się z wyeliminowaniem jego wniosku z dalszego rozpatrywania. Jeśli natomiast nie został on uwzględniony z powodu braku środków w Funduszu, w kolejnym roku należy złożyć nowe podanie.

Licz się z kontrolą

Wnioskując o dofinansowanie działań mających na celu likwidację barier architektonicznych, musimy mieć na uwadze, że PCPR może sprawdzić wiarygodność informacji zawartych w podaniu. Ma także prawo dokonać wstępnej wizji lokalnej. Co bardzo ważne, sam wniosek oceniany jest według skali punktowej, na podstawie której układana jest lista dostarczonych do PCPR podań.

Przy ich rozpatrywaniu pod uwagę brane są koszty likwidacji barier, stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy, jego warunki mieszkaniowe, praca lub szkoła, a także prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną, średni dochód na członka rodziny, deklarowany udział własny ponad wymagane 20% wartości zadania, ewentualne dofinansowanie przez sponsora oraz wcześniejsze korzystanie ze środków na likwidację barier lub inne cele ustawowe.