środa, 07 listopad 2012 12:27

Australijskie stekowce zachwycają świat

Choć są ssakami, składają jaja. W dodatku posiadają jedynie jedno ujście układów: pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego, które popularnie jest nazywane stekiem. Które zwierzęta należą do tego rzędu oraz gdzie możemy spotkać te cuda natury?
Ogólna charakterystyka
Zwierzęta zaliczane do tej grupy są dosyć specyficzne, a co więcej – czasami uznawane za brakujące ogniwo pomiędzy gadami a ssakami. Dlaczego? Ponieważ posiadają kilka charakterystycznych cech dla obu gromad. Głównymi elementami przybliżającymi je do gadów jest posiadanie steku (kloaki), jajorodność, brak sutków oraz obecność kości kruczych. Z kolei tymi przybliżającymi do ssaków to zbudowana z pojedynczej kości żuchwa, przepona, owłosienie, kosteczki słuchowe, stałocieplność oraz podobny układ krwionośny do ssaków.

Gatunkowo górne
Stekowce są niestety takim rzędem, który ewolucyjnie nie ma zbyt wielkich szans na przetrwanie. Świadczy o tym fakt, że do dzisiaj zachowały się jedynie dwie rodziny tych ssaków – dziobakowate oraz kolczatkowate, przy czym z tych pierwszych możemy spotkać tylko jeden gatunek – dziobaka. Kolczatki mają się o wiele lepiej – współczesności doczekały aż cztery gatunki, przy czym wszystkie możemy spotkać na kontynencie australijskim. Możliwe, że jest to jedna z przyczyn, dlaczego te sympatyczne stworzonka z roku na rok coraz bardziej ulegają wymarciu.

Fauna Ciekawska
Jednym z rzekomo ocalałych gatunków kolczatek ma być prakolczatka – jedna z najdłużej istniejących reprezentantek tego rzędu. Dlaczego rzekomo? Ponieważ ostatni raz na wolności była widziana w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Niewiele o niej wiemy – jedynie tyle, że jest prawdopodobnie największym ze znanych stekowców. Jednak wcześniejsze obserwacje pozwoliły na to, aby prakolczatkę wpisać na listę gatunków krytycznie zagrożonych. Inną ciekawostką jest fakt, że stekowce od zawsze były mało rozwiniętym rzędem ssaków – posiadały ledwie 12 gatunków, wliczając w to te, którym udało się przetrwać do dzisiaj.

Media

© 2013-2020 by SN2.EU