środa, 13 marzec 2013 14:20

Zamorski sąsiad Polski +Video

Polska jak wiadomo graniczy tylko z siedmioma państwami. Jednak to założenie obejmuje tylko te kraje, z którymi łączy nas granica lądowa. A co z tymi, które leżą po drugiej stronie niewielkiego Morza Bałtyckiego? Szczególnie, że w czasach srogich zim, często ta naturalna bariera była pokonywana... Dlatego dzisiaj o jednym z bałtyckich sąsiadów - Szwecji.
Geograficzny Szwed
Szwecja jest jednym z największych państw Skandynawii. Kraj ten graniczy z dwoma krajami: Finlandią oraz Norwegią, jednak poprzez Morze Bałtyckie może się dostać bezpośrednio do wielu państw: Danii, Niemiec, Polski, Rosji, Litwy, Łotwy i Estonii. W Szwecji dominują wyżyny, a 15% powierzchni znajduje się za kołem podbiegunowym, co ma niebagatelny wpływ na klimat. Ogólnie w tym kraju raczej się nie poopalamy na słońcu, a w krótkim rękawku może być nam nawet latem trochę za chłodno.

Polityczna Szwedka
Szwecja zaliczana jest do monarchii konstytucyjnych, co oznacza, że na jej czele stoi król. W tym kraju nie istnieje jedna zwarta konstytucja, lecz podobnie jak w Zjednoczonym Królestwie, zbiór aktów prawnych, służących za Ustawę Zasadniczą. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament - Riksdag, który wybierany jest na czteroletnią kadencję. Faktyczna władza wykonawcza należy do rządu.

Szwedzkie ogóły
Szwecja jest jednym z niewielu krajów Europy, w którym aż 65% obywateli deklaruje swój ateizm lub agnostycyzm. Jednak to nie jedyne osiągnięcie Szwedów - pod względem wskaźnika ubóstwa ludzkiego (HPI) Szwecja zajmuje 1 miejsce na świecie, jako państwo pozbawione tego problemu. Nikogo raczej nie zdziwi, że językiem urzędowym jest szwedzki, a obowiązującą walutą - korona szwedzka, dzieląca się na 100 oere.


Media

© 2013-2020 by SN2.EU