środa, 17 marzec 2021 10:19

Instalacje na biomasę – ekologiczna i tania energia

Instalacje biomasowe Instalacje biomasowe

Od wielu lat popularnym tematem w dyskusjach jest ekologia. Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeby ochrony środowiska przekłada się też na konkretne działania.

Poszukiwanie tanich, odnawialnych źródeł jest jednym z nich. Obok zyskującej popularność fotowoltaiki zainteresowaniem cieszą się też instalacje biomasowe. Stanowią one przyszłość przemysłu i rolnictwa.

Biomasa jako ekologiczny materiał opałowy

Produkcja energii jest niezbędna do funkcjonowania każdej firmy czy gospodarstwa rolnego, a także gospodarstw domowych. Od dziesięcioleci jest ona realizowana z wykorzystaniem paliw mineralnych takich jak węgiel czy ropa naftowa i tworzone z niej produkty. Efektem spalania takich surowców jest wysoki poziom emisji zanieczyszczeń, w którego efekcie cierpi środowisko naturalne. Nie bez znaczenia jest też wydobycie. Eksploatacja złóż wiąże się z degradacją gleby, wód, zanieczyszczeniami powietrza, a w dalszej konsekwencji – z niszczeniem ekosystemów i zaburzeniem równowagi biologicznej.

Instalacje biomasowe są jedną z odpowiedzi na pytanie o sposób rozwiązania tego problemu. Wynika to z ekologicznego charakteru paliwa, jakim są odpowiednio przygotowane odpady roślinne i zwierzęce. Czym jest biomasa? To ogólne pojęcie odnosi się do wszystkich odpadów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, a także do roślin produkowanych specjalnie w celu uzyskania materiału opałowego. Najważniejszymi cechami biomasy są biodegradowalność i odnawialność. Istotne są też jej wartość energetyczna oraz dopuszczenie jej użytkowania przez prawo.

Dlaczego warto instalować kotły na biopaliwo? 

Instalacje biomasowe stanowią obecnie ciekawą i budzącą zainteresowanie alternatywę dla innych systemów produkcji energii. Ich niewątpliwą zaletą jest ekologiczny charakter, dzięki czemu kotły na biopaliwo spełniają wymogi najnowszej ustawy antysmogowej. Jednak ekologia nie jest jedynym powodem, dla którego warto wybrać taką technologię. Jest ona również ogólnie dostępna. 

Uprawa szybkorosnących roślin wysokoenergetycznych takich jak rdest, trzcina pospolita czy wierzba wiciowa, jest prosta i niesie za sobą niskie koszty. Rośliny te doskonale radzą sobie nawet w trudnych warunkach glebowych i nie wymagają dużego nakładu pracy. Ponadto, znaczną część biomasy stanowi słoma, która jest produktem odpadowym po uprawach zbóż. Można więc powiedzieć, że jej pozyskiwanie jest niemal bezkosztowe. 

Instalacje na biomasę są tanie w eksploatacji. 10 ton naturalnego opału stanowi równowartość energetyczną 5 ton węgla. Wartość opałowa słomy wynosi ok. 16 MJ/kg, a jej temperatura spalania sięga nawet 1100 st. C. Wartość opałowa pelletu to około 19MJ/kg, natomiast średnia kaloryczność dobrego węgla wynosi 25 – 27 MJ/kg. Roczna produkcja biomasy pochodzącej z rolnictwa i leśnictwa dostarcza tyle kalorii co 150 mln ton węgla. Te liczby pokazują, w jak dużym stopniu instalacje biomasowe mogą przyczynić się do ochrony środowiska oraz jak kotły na biopaliwo obniżą koszty produkcji energii.

Źródło danych: https://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fciepl_biom.pdf

© 2013-2020 by SN2.EU