sobota, wrzesień 30, 2023
poniedziałek, 31 lipiec 2017 08:00

Rola wiertnic pionowych w geotechnice

Współczesne budownictwo przykłada dużą wagę do charakterystyki gruntu jak również fachowych ekspertyz budowlanych. Prawo budowlane opiera się na licznych badaniach, przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo konstrukcji. Dział geotechniki przeprowadza szereg ekspertyz pomagających wydać stosowne pozwolenia.

 

Jako pierwszy krok do sporządzenia dokumentacji geotechnicznej uważa się wykonanie odwiertów przy użyciu wiertnicy pionowej. Wiertnice pionowe mają bardzo szerokie zastosowanie nie tylko w specjalistycznych badaniach wykorzystywanych w dziedzinie geotechniki, ale obecnie wykorzystuje się je również w gałęziach przemysłu, oraz coraz częściej na posesjach prywatnych. W ujęciu definicyjnym wiertnica pionowa traktowana jest jako zespół urządzeń mechanicznych, których głównym celem jest wykonanie otworu wiertniczego. Używanie wiertnic w zależności od wyposażenia jest szeroko wykorzystywane w różnych materiałach oraz w gruncie - skale lub betonie. Wiertnice pionowe jak zaznaczono przystosowane są do pracy z trudnym podłożem, a dzięki właściwemu doborowi odpowiedniego oprogramowania możliwe jest kontrolowanie pracy nacisku Przede wszystkim wiertnice stosowane są do wykonywania ekspertyz geologicznych na działkach budowlanych jak również do prac badawczych, budowlanych, wydobywczych, jak również do prac hydrotechnicznych, pobieraniu próbek wody oraz innych substancji do badań laboratoryjnych.

Wykorzystanie wiertnic pionowych wykorzystuje się także do wiercenia otworów pod pale CFA. W zakres prac wiertnic pionowych wlicza się między innymi określenie poziomu wód gruntowych i przepuszczalności gruntu. Asortyment wiertnic pionowych jest dość szeroki. Wyróżnia się wiertnice pionowe , których konstrukcja zależna jest między innymi od przeznaczenia, średnicy otworów czy budowy. W zależności od prac jakie są aktualnie wykonywane, wszelkie wyposażenie dopasowane jest do indywidualnych potrzeb. Wiertnice wykorzystywane są obecnie praktycznie na całym świecie. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie a specyfika prac wymaga doboru indywidualnych parametrów.