Wymaga ona udziału gazu ziemnego, ale jest tańsza od dotąd stosowanych i daje czyste paliwo – poinformował magazyn „Technology Review”. Naukowcy i inżynierowie pracujący dla firmy technologicznej Virent z Madison w stanie Wisconsin opracowali tanią metodę produkcji benzyny i węglowodorów używanych w przemyśle chemicznym z biomasy opartej na trawie i wiórach drzewnych.
Powstają one w głównej mierze jako odpad wytwarzany przez gospodarstwa domowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych,  w służbie zdrowia, w siłach zbrojnych i wszelkiego rodzaju  służbach mundurowych, jak również w szkolnictwie oraz w  instytucjach kulturalnych.
Ministerstwo Środowiska informuje, że trzy z sześciu rozporządzeń do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wejdzie w życie dopiero w II kwartale. Najpóźniej w marcu ma zacząć obowiązywać rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych.
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 29 lipca 2005 r., za wyrzucenie do śmietnika elektrośmieci, w tym zużytej świetlówki, grozi kara grzywny do 5 000 złotych. Zużyte świetlówki można oddać w sklepie lub hurtowni przy zakupie nowych (na zasadach wymiany stara za nową).
Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika stwarzamy zagrożenie dla środowiska oraz łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce od 21 października 2005 r. (ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.). Grozi  za to kara grzywny do 5 tysięcy złotych.
© 2013-2020 by SN2.EU