niedziela, czerwiec 23, 2024
wtorek, 13 kwiecień 2021 13:58

Najlepsze 3 kancelarie od Prawa Pracy w Warszawie

T. Giziński - Kancelaria Prawa Pracy T. Giziński - Kancelaria Prawa Pracy pixabay

Kodeks pracy jest czymś z czym każda osoba pracująca się spotkała i zobowiązana jest do jego przestrzegania. Jest zbiorem regulacji w zakresie stosunku pracy między pracownikiem, a pracodawcą.

W kodeksie zawarte są prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy. Zawarta jest w nim informacja o: wypłaceniu wynagrodzenia za wykonaną pracę, informacje o zawieraniu umowy czy zwalnianiu pracownika. Nie każdy jednak pracodawca działa uczciwie wobec swoich pracowników. Dlatego dzisiaj przedstawię 3 najlepsze kancelarie od Prawa Pracy w Warszawie.

T. Giziński - Kancelaria Prawa Pracy

Tomasz Giziński - założyciel kancelarii - jest adwokatem z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał poprzez pracę w spółkach oraz kancelariach. Od 10 lat prowadzi własną kancelarie w Warszawie. Posiada doświadczenie zawodowe jako pełnomocnik procesowy. Specjalizacje jakimi zajmuje się jako adwokat to: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych oraz prawo rodzinne. Kancelaria zajmuje się rozstrzyganiem sporów o przywrócenie do pracy, odszkodowania za wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, dochodzenie roszczeń o zapłatę premii czy z tytułu mobbingu i dyskryminacji. Reprezentuje zarówno pracowników jak i pracodawców.

Pełną ofertę kancelarii Pana Tomasza Gizińskiego możecie sprawdzić na stronie www.

Paweł Sulowski Kancelaria Prawa Pracy

Kancelaria świadczy pomoc z takich gałęzi prawa jak: prawo gospodarcze, spadkowe, cywilne, karne czy ubezpieczeń społecznych. Firma istnieje od 2007r. Udziela usługi zarówno pracownikom jak i pracodawcom. W zakresie praca pracy zajmuje się między innymi: roszczeniami pracowniczymi (przywrócenie do pracy, odszkodowania), reprezentowaniem pracowników czy pracodawców w sporach, odprawami, umowami o zakazie konkurencji, odszkodowaniami z tytułu wypadków przy pracy czy sprawami związanymi z mobbingiem. Dla klientów Kancelarii sporządzają również pisma procesowe.

Adwokat Agnieszka Galiszewska

Adwokat Agnieszka Galiszewska od 2015r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Odbyła aplikacje adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując w działach prawnych oraz współpracując z Kancelariami. Jako adwokat specjalizuje się w: prawie cywilnym, rodzinnym, spadkowym, mieszkaniowym, prawie pracy czy prawie administracyjnym. W zakresie prawa pracy zajmuje się: sprostowaniem świadectwa pracy, ochroną wynikającą z macierzyństwa i rodzicielstwa czy odpowiedzialnością pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.