sobota, 05 styczeń 2019 12:40

W Unii możesz spać spokojnie

Mając na uwadze wydarzenia z ostatnich lat, kiedy co chwilę dowiadywaliśmy się o jakimś zamachu terrorystycznym, trudno się dziwić, że wielu z nas obawia się terroryzmu. Szczególnie, że wiele spraw, takich jak atak na World Trade Center do tej pory nie jest do końca wyjaśnionych. Jednak bez obaw – Unia robi wszystko, by ograniczyć zagrożenie do minimum.

Komisja Europejska postanowiła nieco uspokoić obywateli naszego kontynentu i stworzyła spot, w którym informuje w jaki sposób walczy się z terroryzmem. Walka ta ma składać się z trzech prostych kroków: zapobieganiu rekrutacji (poprzez uniemożliwianie jednostkom i grupom przyciąganie innych do zachowań terrorystycznych oraz sprawdzanie czy „pokojowo” nastawiona opinia publiczna bierze górę nad hasłami ekstremistów – aby to osiągnąć, Unia dba o to, aby w większości krajów nie dochodziło do dyskryminacji oraz dominowała demokracja i zasada równości),  utrudnianiu dostępu do materiałów wybuchowych (poprzez ograniczenie kolportacji środków chemicznych, które mogłyby posłużyć do tego, aby w domowym zaciszu skonstruować bombę) oraz zwalczaniu finansowania organizacji terrorystycznych.
Oglądając spot Komisji Europejskiej można dojść do wniosku, że mimo braku granic na terenie Unii oraz dosyć sporej swobody w przewozie towarów, nam, obywatelom Europy i tak nic nie zagraża. W końcu, KE czuwa nad bezpieczeństwem, więc możemy spać i podróżować spokojnie.

Media

© 2013-2020 by SN2.EU