piątek, wrzesień 29, 2023
sobota, 26 styczeń 2019 13:28

Twoje prawa w Uni Europejskiej, czyli kampania UE DG Justice

Czy będąc obywatelem UE odczułeś kiedykolwiek, że Twoje prawa nie są respektowane? Czy miałeś do czynienia z dyskryminacją rasową, płciową, narodowościową? Czy czułeś, że nie jesteś traktowany sprawiedliwie i na równi z innymi ludźmi, którzy Cię otaczają?

 

UE DG Justice rozpoczęła kampanię społeczną, w której pragnie uświadomić, jakie prawa przysługują wszystkim obywatelom UE. Zwraca ona szczególną uwagę na założenia i wartości UE, które jawnie przeciwstawiają się wszelkim aktom rasizmu, xenofobii, dyskryminacji na tle religijnym, etnicznym, narodowościowym, płciowym. UE zapewnia nam ochronę prawną i konsularną, a także walczy z wszelkimi aktami wrogości i nienawiści wobec ludzi należących do mniejszości. Przeciwstawia się także dyskryminacji kobiet, dążąc do wyrównania praw obu płci w życiu zawodowym i społecznym. Pragnie także pomóc parom międzynarodowym w spokojnym, pełnym szacunku życiu i codzienności na terenie UE. Zwraca także uwagę na prawa dzieci i osób niepełnosprawnych. Warto pamiętać, że UE zapewnia nam poszanowanie i respektowanie podstawowych praw ludzkich, a także pomaga w ich egzekwowaniu.

Nie jesteś sam ze swoim problemem- jesteś Europejczykiem i ten fakt powinien zapewnić Ci bezpieczeństwo, szacunek i godność. Jeżeli czujesz, że Twoje prawa zostały złamane, zareaguj. Zwróć się o pomoc do organizacji UE, które funkcjonują i istnieją właśnie dla Ciebie www.ec.europa.eu/justice

Media