piątek, 04 styczeń 2013 17:18

Metody alternatywne stosowane w Centrum Naukowo-Badawczym Dr Irena Eris.

Metody alternatywne mają na celu zastąpienie doświadczeń wykonywanych na zwierzętach eksperymentami przeprowadzanymi „w próbówce” (in vitro) lub za pomocą analizy komputerowej (in silico). W przypadku, gdy całkowite zastąpienie zwierząt modelem in vitro jest niemożliwe, priorytetem jest ich humanitarne traktowanie,
dlatego też metody alternatywne to nie tylko metody in vitro, ale również ulepszone, zmodyfikowane metody in vivo.

Metody alternatywne to metody spełniające jedną lub wszystkie z zasad 3R zaproponowanych przez Russela i Burcha w 1959r. (The principles of humane experimental technique. W.Russel, R. Burch, 1959): Reduction – zmniejszenie liczby zwierząt, na których przeprowadzany jest eksperyment Refinement – doskonalenie i rozwój procedur badawczych w celu zmniejszenia cierpieo zwierząt używanych w eksperymentach Replacement – zastąpienie badao na zwierzętach, przez modele badawcze „nie odczuwające cierpieo” (in vitro, in silico) Zgodnie z powyższą definicją metody alternatywne to nie tylko metody in vitro ale również ulepszone, zmodyfikowane metody in vivo.

Reduction – zmniejszenie liczby zwierząt, na których przeprowadzany jest eksperyment.

Refinement – doskonalenie i rozwój procedur badawczych w celu zmniejszenia cierpień zwierząt używanych w eksperymentach.

Replacement – zastąpienie badań na zwierzętach, przez modele badawcze „nie odczuwające cierpień”  (in vitro, in silico).

Zgodnie z powyższą definicją metody alternatywne to nie tylko metody in vitro ale również ulepszone, zmodyfikowane metody in vivo.
© 2013-2020 by SN2.EU