sobota, maj 18, 2024
niedziela, 21 sierpień 2022 17:38

Jakie Jest Znaczenie Aniołów?

anioły Holyart anioły Holyart Photo by Pixabay: https://www.pexels.com/photo/angel-art-black-and-white-clouds-208001/

Różne światowe wyznania podkreślają znaczenie stworzeń niebieskich. Anioły są formą niebiańskiego stworzenia czczonego we wszystkich trzech głównych religiach Abrahama: judaizmie, islamie i chrześcijaństwie.

Aniołowie należą do najbardziej cenionych typów istot niebiańskich. Istnieje wiele odrębnych nauk, z których każda ma swój unikalny sposób opisywania aniołów i ich pracy. Dowiedzmy się, jakie znaczenie mają anioły w chrześcijaństwie i jaką rolę odgrywają w religii.

Uważa się, że judaizm, który mógł być pod dużym wpływem starożytnego zaratusztrianizmu i być może starożytnego Egiptu, był głównym źródłem, z którego chrześcijaństwo wzięło większość swojej koncepcji aniołów. W kulturze popularnej anioły są często przedstawiane jako posłańcy Boga, których głównym celem jest wychwalanie Boga, a jednocześnie strzeżenie i pomaganie chrześcijanom w ich duchowej wędrówce.

W całej Biblii aniołowie są ukazani jako pośrednicy między Bogiem a jego wyznawcami. Aniołowie w wierzeniach chrześcijańskich służą celom podobnym do aniołów w wierzeniach islamskich: przekazują aspekty Bożego pragnienia, które są trudne do zrozumienia dla ludzi.

Sprawdź te niesamowite figury i posągi aniołów z Holyart, które możesz umieścić w swoim domu jako dekorację lub elementy religijne, aby przypomnieć ci o wierze chrześcijańskiej.

Aniołowie według Pisma Świętego

Chociaż Biblia wspomina o aniołach około 300 razy, wiele z nich nadal pozostaje tajemnicą. Nie są ludźmi i nie są Bogiem; są raczej stworzeniami duchowymi. Powstały w odrębnej fazie procesu twórczego, na długo przed powstaniem świata. W większości przypadków nie będziesz mógł ich zobaczyć. Jednak w historii wiele osób miało z nimi kontakt.

Biblia zdaje się sugerować, że istnieją miliardy aniołów. Służą jako posłańcy i komunikatorzy dla Boga. Od czasu do czasu przekazują radosną nowinę, jak życie Jezusa Chrystusa; innym razem przekazują ostrzeżenie, przypominając ludziom, że muszą zmienić swoje zachowanie, bo inaczej spotka ich tragedia. Często przynoszą jedno i drugie. Dodatkowo wspomagają i pilnują rasy ludzkiej. Mimo, że nie możemy ich dostrzec, stanowią istotną część naszego życia.

Anioły posiadają więcej siły niż ludzie. Jednym z ich obowiązków w służbie dla Boga jest przestrzeganie Jego prawych zasad. Biblia opisuje incydent, w którym jeden anioł był odpowiedzialny za zniszczenie całej armii, inny wypadek, w którym anioł był odpowiedzialny za śmierć króla, którego wyświęcili Rzymianie, i jeszcze inny, w którym anioł dokonał zemsty na Egipt za złe traktowanie żydowskich niewolników przez zabicie wszystkich pierworodnych synów Egiptu.

anioły z Holyart

anioły z Holyart

Czy Lucyfer był także aniołem?

Zgodnie z naukami chrześcijaństwa aniołowie są zdolni do nieposłuszeństwa Bogu i ponoszenia kar za swoje czyny. Opowieść o Lucyferze opowiada o upadłym aniele, który stracił łaskę. Lucyfer, który był prawie nieskazitelnym aniołem, pozwolił swojemu pięknu i intelektowi pochłonąć go, w wyniku czego zaczął pragnąć i szukać zaszczytów i uwielbienia, które słusznie należały tylko do Boga. To niemoralne myślenie zepsuło Lucyfera, w wyniku czego postanowił realizować własną wolę i chciwość.

Czas, w którym zazdrość Lucyfera o Boga przyćmiła jego lojalność wobec Boga, jest przedstawiany jako najbardziej niegodziwy moment w chrześcijaństwie i największy akt zdrady Boga w teologii chrześcijańskiej. W konsekwencji Lucyfer został zesłany do ognistych otchłani piekieł, gdzie pozostanie do końca świata.

Po wyrzuceniu z łaski Bożej nie nazywano go już Lucyferem, ale Szatanem, co oznacza „przeciwnik”.

Jakie są podobieństwa między aniołami i ludźmi?

Chociaż często uważa się, że anioły to nie to samo co ludzie, a nawet powstały przed ludźmi, istnieją inne interpretacje chrześcijaństwa, które twierdzą inaczej.

Na przykład, zgodnie z naukami Kościoła Świętych w Dniach Ostatnich, anioły to reinkarnowane osoby, które albo już żyły, albo umarły, albo mają się jeszcze narodzić. Zgodnie z ich rozumieniem, Michał Archanioł to prawdziwy Adam, podczas gdy Archanioł Gabriel to w zasadzie Noe.

Kościół Swedenborgian opiera się na wierze, że anioły pochodzą od ludzi i posiadają własne ciała cielesne. Wierzą, że aniołowie byli pierwotnie ludźmi, często dziećmi, którzy żyli na ziemi, a potem umarli, w którym to momencie przekształcili się w anielską formę.

Wniosek

Pojęcie aniołów należy do najbardziej fascynujących i głęboko zakorzenionych zasad religii chrześcijańskiej. Mogą być rozumiane na różne sposoby, ale dla prostszego i prostszego zrozumienia ich funkcji istnieje podstawowa struktura i pierwszeństwo, które można zastosować. Aniołowie, którzy są najbliżej Boga i mają największą moc, to ci na wyższych poziomach hierarchii anielskiej. Aniołowie na niższych poziomach hierarchii anielskiej są bliżsi ludzkości i starają się przekazywać słowo Boże i wypełniać Jego polecenia.