sobota, maj 25, 2024
wtorek, 25 styczeń 2022 20:29

Patent strzelecki - kto może go wyrobić?

pożyczki online na raty pożyczki online na raty pexels

Uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni w celach sportowych oznacza konieczność spełnienia kilku warunków. Wśród nich znajduje się m.in. wyrobienie patentu strzeleckiego. Kto może go wyrobić?

Czym jest patent strzelecki?

Patent strzelecki to dokument, który potwierdza zdolność do uprawiania strzelectwa w celach sportowych. Patent może być wydany w trzech dyscyplinach - karabin, pistolet i strzelba. Po jego uzyskaniu możliwe jest:

  • uprawianie strzelectwa w dyscyplinie, dla której patent został wydany;
  • wystąpienie o wydanie licencji zawodniczej PZSS;
  • wystąpienie o pozwolenie na posiadanie broni do celów sportowych w oparciu o przepisy o broni i amunicji;
  • ubieganie się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego.

Jak zatem widać, uzyskanie patentu strzeleckiego jest niezbędne zarówno w celu zakupu broni, jak i uczestnictwa w zawodach sportowych.

Kto może wyrobić patent strzelecki?

Aby móc wyrobić patent strzelecki, trzeba spełnić kilka warunków. Wśród nich można wskazać:

  • pełnoletniość (tj. ukończony 18 rok życia),
  • posiadanie licencji sportowej PZSS przez minimum 3 miesiące,
  • uzyskanie pozytywny wynik z egzaminu, który potwierdza kwalifikacje potrzebne do uprawiania sportu strzeleckiego,
  • uzyskanie od lekarza medycyny sportowej zaświadczenia o stanie zdrowia, który umożliwia bezpieczne uprawianie strzelectwa sportowego.

Po spełnieniu tych warunków, możliwe jest złożenie wniosku o wydanie patentu strzeleckiego. Konieczne jest jego prawidłowe wypełnienie - w innym wypadku cała procedura znacząco się przedłuży.

Ile to kosztuje?

Egzamin na patent strzelecki składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Koszt, jaki trzeba ponieść aby podejść do niego to kilkaset złotych, zatem w połączeniu z zakupem broni, badaniami lekarskimi i wszystkimi innymi kosztami - okazuje się, że kwota jaką przyjdzie nam zapłacić za oddawanie się swojej pasji strzeleckiej jest dość duża. W takiej sytuacji z pomocą mogą przyjść pożyczki online na raty, dzięki którym opłacenie wszystkiego jednorazowo stanie się możliwe.

Część teoretyczna egzaminu na patent strzelecki przyjmuje formę testu, w ramach którego trzeba odpowiedzieć na dziesięć pytań. Poruszane zagadnienia dotyczą m.in. regulaminów strzeleckich, zasad bezpieczeństwa związanych z posługiwaniem się bronią, znajomości przepisów kodeksu karnego związanych z używaniem broni palnej i wielu innych kwestii, powiązanych z korzystaniem z broni palnej w celach sportowych.

Jeśli zaś chodzi o część praktyczną, odbywa się ona na strzelnicy. Osoba chcąca uzyskać patent na wszystkie trzy typy broni musi podejść do tej części egzaminu trzykrotnie. Podczas egzaminu praktycznego sprawdzane są umiejętności strzeleckie egzaminowanego, a także umiejętność składania i rozkładania broni, jak również znajomość regulaminu strzelnicy.

Jak widać, uzyskanie patentu strzeleckiego wymaga pozyskania sporej wiedzy, a także poniesienia znacznych kosztów. Jednak po zakończeniu procedur można w pełni oddać się pasji, jaką jest strzelectwo sportowe.