sobota, lipiec 13, 2024
niedziela, 16 czerwiec 2024 15:39

SEP - co to właściwie jest?

uprawnienia SEP uprawnienia SEP pixabay

Szkolenie SEP prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego. Pozytywny wynik uprawnia do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego.

SEP – co to jest?

SEP to Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest odpowiedzialne za organizowanie kursów elektrycznych, umożliwiających zdobycie bądź podniesienie kwalifikacji zawodowych. Kursy SEP umożliwiają zdobycie uprawnień SEP, które są niezbędne w pracy przy instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych, gazowych i cieplnych.

Aby zdobyć uprawnienia SEP, trzeba pozytywnie zdać ustny egzamin SEP przed komisją. Warto uzyskać uprawnienia SEP, ponieważ jest wiele firm poszukujących pracowników SEP. Szkolenia SEP prowadzone są w ośrodkach wielu polskich miast. Kurs SEP jest przeznaczony dla osób pełnoletnich z wykształceniem podstawowym.

Uprawnienia SEP – rodzaje

Pracownik z uprawnieniami SEP obsługuje sieci elektroenergetyczne. Zajmuje się montażem, serwisowaniem oraz pomiarami instalacji, urządzeń, sieci gazowych, sieci elektrycznych i sieci cieplnych. Zapisując się na szkolenie SEP w BHP — LEX, kontakt pod linkiem: https://kursyzawodowe.com.pl, można zdobyć uprawnienia SEP:

  • G1 – uprawnienia elektryczne niezbędne są do eksploatacji i dozoru urządzeń oraz sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, a także zużywających energię elektryczną. Pracownicy zajmują się obsługą sieci elektryczne oświetlenia ulicznego,
  • G2 – uprawnienia energetyczne kierowane są do osób zajmujących się eksploatacją lub też dozorem urządzeń oraz sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,
  • G3 – uprawnienia gazowe są potrzebne osobom, zajmującym się eksploatacją i dozorem urządzeń do magazynowania paliw gazowych oraz uzdatniania paliw gazowych. Specjaliści obsługują sieci gazowe przesyłowe, ale też wytwarzające, przetwarzające i zużywające paliwa gazowe.

Uzyskanie uprawnień SEP otwiera drzwi do dalszej kariery nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej.

Uprawnienia elektryczne do obsługi urządzeń instalacji i sieci

Szkolenia SEP odbywają się w całej Polsce, umożliwiając uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień do obsługi urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych. Można zdobyć kwalifikacje do obsługi urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej, jak też wiele nowych zawodów w branżach: elektrycznej, cieplnej i gazowej.