środa, czerwiec 12, 2024
piątek, 17 maj 2024 19:26

Zmiana adresu fundacji a wirtualne biuro

Zmiana adresu fundacji a wirtualne biuro Zmiana adresu fundacji a wirtualne biuro Fot: Adobe Stock

Od 1 lipca 2021 roku wszystkie organizacje, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, mogą składać wnioski o rejestrację, zmiany lub wykreślenie online za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS). Jest to krok naprzód w kierunku digitalizacji usług publicznych i ułatwienia życia przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Formularze elektroniczne dostępne są po zalogowaniu się na konto PRS za pomocą loginu i hasła lub profilu zaufanego. Z tej możliwości mogą skorzystać również organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej, co oznacza, że wszystkie fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe mogą teraz składać wnioski o zmianę danych online.

 

Zmiana adresu fundacji a wirtualne biuro

Wniosek o zmianę danych organizacji podpisuje zarząd zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie. Do podpisania elektronicznego wniosku wymagane jest konto PRS oraz profil zaufany lub płatny podpis kwalifikowany. Profil zaufany to bezpłatny sposób na potwierdzenie tożsamości online. Płatny podpis kwalifikowany to elektroniczny certyfikat, który można kupić u kwalifikowanego dostawcy usług certyfikacyjnych.

Zmiana adresu fundacji

Zmiana adresu fundacji (np. na wirtualne biuro) to jedna z częściej zgłaszanych zmian w KRS. Może wynikać z różnych przyczyn, np. przeprowadzki do większego biura, chęci obniżenia kosztów wynajmu lub po prostu zmiany lokalizacji. Niezależnie od powodu, zmiana adresu musi zostać zgłoszona i zarejestrowana w KRS. Jest to istotne z punktu widzenia prawnego, ponieważ adres siedziby jest oficjalnym adresem organizacji i jest widoczny w KRS dla wszystkich zainteresowanych.

Procedura zmiany adresu fundacji składa się z kilku kroków. Oto najważniejsze z nich:

  1. podjęcie uchwały zarządu lub innego uprawnionego organu o zmianie adresu. Uchwała powinna zawierać informacje o nowym adresie i dacie zmiany. Uchwała musi zostać podjęta na posiedzeniu zarządu i podpisana przez wszystkich członków zarządu;
  2. wypełnienie wniosku o zmianę danych w KRS i dołączenie do niego uchwały oraz innych wymaganych dokumentów (np. odpis z KRS, statut fundacji). Wniosek o zmianę danych można pobrać ze strony internetowej PRS. Do wniosku należy dołączyć uchwałę zarządu o zmianie adresu oraz inne wymagane dokumenty, takie jak odpis z KRS lub statut fundacji;
  3. złożenie wniosku elektronicznie poprzez PRS (wymagane konto PRS i podpisanie wniosku profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wniosek o zmianę danych można złożyć online za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Do złożenia wniosku wymagane jest konto PRS oraz podpisanie wniosku profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  4. rozpatrzenie wniosku przez sąd rejestrowy i wpisanie zmiany adresu do KRS (w przypadku pozytywnej decyzji). Sąd rejestrowy rozpatruje wniosek o zmianę danych w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. W przypadku pozytywnej decyzji sąd rejestrowy wpisuje zmianę adresu do KRS. Informacja o zmianie adresu jest również publikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wirtualne biuro a zmiana adresu

Coraz więcej fundacji decyduje się na wirtualne biuro jako adres siedziby. Wirtualne biuro to usługa, która pozwala na korzystanie z prestiżowego adresu bez konieczności wynajmowania fizycznego lokalu. Oferuje ono również dodatkowe usługi, takie jak obsługa korespondencji, udostępnienie numeru telefonu czy wirtualnego asystenta.

Korzystanie z wirtualnego biura może być atrakcyjną opcją dla fundacji, zwłaszcza tych, które nie potrzebują fizycznego miejsca do prowadzenia działalności lub chcą obniżyć koszty związane z wynajmem biura. Wirtualne biuro pozwala na zachowanie profesjonalnego wizerunku organizacji, jednocześnie zapewniając elastyczność i oszczędności.