środa, czerwiec 12, 2024
piątek, 26 luty 2021 17:52

Odpady przemysłowe – skąd się biorą, gdzie powstają, jak wygląda ich utylizacja

Stena Recycling Stena Recycling

Klasyfikacja odpadów ze względu na źródło ich pochodzenia pozwala wyróżnić dwa podstawowe rodzaje odpadów – odpady przemysłowe i odpady komunalne. Odpady przemysłowe powstają jako rezultat działalności gospodarczej, natomiast odpady komunalne wytwarzane są w gospodarstwach domowych.

Jak wygląda utylizacja odpadów przemysłowych i dlaczego recykling odpadów pochodzących z różnych gałęzi przemysłu ma tak istotne znaczenie?

Odpady przemysłowe stanowią ponad 90% wszystkich odpadów, które generujemy

Odpady przemysłowe powstają niemal w każdej firmie, wytwarzane są w dużych ilościach, a ich pojawieniu się niełatwo przeciwdziałać. Generują je zarówno potężne przedsiębiorstwa, np. huty, kopalnie, zakłady energetyczne, jak i niezliczone rzesze większych i mniejszych zakładów produkcyjnych z branży spożywczej, chemicznej, tekstylnej, elektronicznej, szpitale, laboratoria, firmy budowlane, warsztaty samochodowe. Ponadto część odpadów z przemysłu stanowią odpady niebezpieczne, groźne dla ekosystemu i ludzi, a przez to wymagające szczególnej pieczy i skutecznych metod ich unieszkodliwiania. Ponieważ odpady przemysłowe stanowią pod względem ilości największą frakcję odpadów, a do mają ogromny wpływ na środowisko, optymalne i racjonalne zagospodarowanie odpadów przemysłowych powinno stać się priorytetem naszej gospodarki krajowej oraz każdego nowoczesnego i odpowiedzialnego producenta.

Optymalne zagospodarowanie odpadów przemysłowych, czyli jakie?

Utylizacja odpadów przemysłowych obok ograniczenia ich ilości to najważniejsze wyzwania, przed którymi stoją dziś przedsiębiorcy, odpowiedzialni na mocy prawa za wytworzone w swoich zakładach odpady. Producenci zadania te realizują we współpracy ze specjalistycznymi firmami, które organizują odbiór odpadów przemysłowych, ich transport i utylizację. Ponieważ, jak podaje GUS, w skali kraju poddajemy odzyskowi mniej niż połowę odpadów pochodzących z przemysłu (48,9% w 2019 roku), kluczowym elementem tego współdziałania powinno być poszukiwanie takich rozwiązań, które ograniczałyby ilość odpadów trafiających na składowiska, a zwiększałyby poziom ich recyklingu. Recykling odpadów przemysłowych jest bowiem najbezpieczniejszą i najbardziej ekonomiczną metodą utylizacji odpadów, przynoszącą zarówno korzyści środowisku, jak i wytwórcy odpadu.

Odpady przemysłowe – utylizacja i recykling z korzyścią dla przedsiębiorców

Jak wiele pozytywnych rezultatów przynieść może wyższy poziom recyklingu odpadów przemysłowych podkreśla lider w branży zarządzania odpadami pochodzącymi z przedsiębiorstw – firma Stena Recycling. Jej specjaliści pomagają od lat producentom z różnych gałęzi przemysłu w takim zagospodarowaniu odpadów, które wykorzystałoby tkwiący w nich potencjał. Nawet te odpady przemysłowe, które dotychczas były jedynie unieszkodliwiane, bo nie widziano dla nich żadnego zastosowania, w zakładach Stena Recycling są z powodzeniem przetwarzane. Stena Recycling odzyskuje surowce i energię nawet z tak kłopotliwych odpadów, jak odpady niebezpieczne, np. rozpuszczalniki, akumulatory, elektronika, itd. W efekcie odpady przemysłowe, które mogą być powtórnie wykorzystane jako surowiec bądź źródło energii w tym samym lub innym zakładzie produkcyjnym, nie tylko przestają być obciążeniem dla przedsiębiorstwa, ale nawet stają się dla wytwórcy odpadu źródłem realnych zysków.