środa, maj 29, 2024
wtorek, 03 listopad 2020 14:20

Hale budowa - stabilność i bezpieczeństwo podstawą każdej hali

hale budowa hale budowa

Hale magazynowe to nieodłączny element działalności każdego większego przedsiębiorstwa. Mogą one służyć jako obiekty handlowe, czyli hurtownie, obiekty przemysłowe lub centra logistyczne.

Aby zapewnić wysoką efektywność i wygodę użytkowania, wybrana hala musi być precyzyjnie dostosowana do indywidualnych potrzeb, zarówno pod względem unikalności magazynowanego towaru, jak i bardziej szczegółowych wymagań danej firmy. Dlatego też tak istotnym elementem zawsze będzie hale budowa, jak i skrupulatne zaplanowanie całego procesu. To właśnie od tych fundamentów będzie zależeć trwałość konstrukcji, a także bezpieczeństwo ludzi oraz samego wyposażenia.

Hale budowa - od projektu po wykonanie

Jeśli zależy nam na nowoczesnej, wielkopowierzchniowej konstrukcji stalowej, która w pełni odpowie na nasze potrzeby, o najdrobniejsze szczegóły musimy zadbać już na etapie przygotowywania optymalnego projektu. Musi on być dokładnie przemyślany i zaplanowany w ścisłej współpracy pomiędzy firmą wykonującą a zleceniodawcą. Budowa każdej hali to indywidualny proces, który zwłaszcza w najwcześniejszych etapach wykorzystuje zaawansowane technologie komputerowe. Dzięki precyzyjnym pomiarom, obliczeniom i symulacjom, końcowy rezultat to gwarancja ergonomicznego i ekonomicznego rozwiązania bezpiecznego dla wszystkich pracowników.

Docelowe przeznaczenie obiektu będzie miało również znaczenie przy wyborze konkretnych konstrukcji architektonicznych. W tym miejscu bowiem możemy wyróżnić hale jednonawowe, wielonawowe, jedno- lub dwuspadowe, wykorzystujące przybudówki i wiele innych. Wszystko zależy od tego, jaki układ zapewni najbardziej optymalne użytkowanie. Oferowane na rynku obiekty opierają się na ramach stalowych wykonanych ze spawanych dwuteowników o zmiennej wysokości środnika oraz dźwigarami kratownicowymi.

Podział obiektów magazynowych

Przy przygotowywaniu każdego projektu konieczne jest uwzględnienie takich aspektów jak powierzchnia budowanej hali, ale też i jej wysokość. Pod względem wysokości możemy natomiast wyróżnić dwa kryteria. Pierwszym z nich jest wysokość samego obiektu i jest on ściśle określony przez prawo budowlane, które nakłada zobowiązania na wszystkie rodzaje budynków, w tym hale i magazyny. Wprowadzona klasyfikacja wyróżnia takie typy budynków jak budynki niskie (do 12 m włącznie), średniowysokie (od ponad 12 m do 25 m włącznie), wysokie (od ponad 25 m do 55 m włącznie) oraz wysokościowe (powyżej 55 m). Wszystkie wartości mierzone są od poziomu terenu budowlanego.

Drugim kryterium, które trzeba wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy hali magazynowej jest wielkość czy też inaczej wysokość składowania. Ten parametr nie jest regulowany przepisami prawnymi, jednak i w tym miejscu przyjęła się jednorodna klasyfikacja, która jest powszechnie stosowana w różnego rodzaju opracowaniach. Możemy zatem mówić o obiektach niskiego składowania (do 4,20 m), średniego składowania (od ponad 4,2 m do 7,2 m) oraz obiektach wysokiego składowania, inaczej nazywanych wielokondygnacyjnymi (powyżej 7,2 m). Oba kryteria odgrywają ogromną rolę przy budowie hali magazynowej, gdyż mają bezpośredni wpływ na jej funkcjonalność w przyszłości.

Obiekty wysokiego składowania

Prawdopodobnie najczęściej wybieranym typem przy planowaniu budowy hal są obiekty wysokiego składowania. Cieszą się one dużą popularnością ze względu na ekonomiczne i efektywne eksploatację obiektu. Wyróżniają się one wykorzystaniem konstrukcji nośnych do zwiększenia powierzchni magazynowej, a także użyciem elementów obudowy obiektu jako regałów. Wielopoziomowe półki nie tylko zapewniają dodatkowe miejsce do składowania towaru i wydajne zarządzanie dostępną przestrzenią. Elementy te wzmacniają też konstrukcję jako całość. Hale magazynowe wysokiego składowania to przeważnie zmechanizowane obiekty zamknięte wykonane z obudowy lekkiej. Przy zarządzaniu nimi, a właściwie magazynowanymi w nich towarami, wykorzystuje się najczęściej nowoczesny, zautomatyzowanego układ wspierany komputerowo.