poniedziałek, wrzesień 25, 2023
czwartek, 31 maj 2018 19:23

Finansowanie OZE – jak wygląda w praktyce?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W wysoko rozwiniętych krajach poziom świadomości ekologicznej mieszkańców stale rośnie, dlatego też nic dziwnego, że pożyczki na OZE są dziś bardziej dostępne niż kiedykolwiek. Formalności związane z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na instalację OZE zostały znacznie uproszczone.

Wszystko to oczywiście ma wpływ na nieustanie rosnąco popularność instalacji OZE. Jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie budowy instalacji tego rodzaju? Jakie wymagania należy spełniać?

Finansowanie OZE – jak pozyskać środki z Unii Europejskiej?

Najbardziej popularnym sposobem na sfinansowanie projektów związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii są w dalszym ciągu środku pozyskiwanie z funduszy europejskich. Dlaczego właśnie to rozwiązanie wydaję się być najlepsze? Tym, co przede wszystkim przemawia za pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej jest przede wszystkim fakt, że takie pożyczki na OZE są najczęściej bezzwrotne. Ten sposób na uzyskiwanie środków na budowę obiektów związanych z OZE nie wymaga również spełniania rygorystycznych norm. Dlatego też ten sposób finansowania stał się tak popularny wśród wszystkich, którzy planują rozpoczęcie budowy instalacji związanej z OZE.

Kredyty na OZE – kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Co ciekawe o kredyt na OZE może ubiegać się wiele różnych podmiotów. Do tego grona zaliczają się rolnicy ale również przedsiębiorcy lub też osoby prywatne. Niezależnie od charakteru podmiotu, który ubiega się o uzyskanie środków z funduszu europejskiego, najważniejszym jest aby dobrze uargumentować korzystne zamiany w środowisku po zakończeniu budowy instalacji OZE. Szczególnie ważnym jest sposób wykorzystania energii uzyskanej z Odnawialnych Źródeł Energii. Dla przykładu energia elektryczna uzyskana dzięki pracy wiatraków powinna posłużyć między innymi do zasilania okolicznych zakładów przemysłowych, dzięki czemu te właśnie zakłady mogą potencjalnie zmniejszyć emisję trujących substancji do atmosfery.

kredyty na OZE mogą również ubiegać się spółdzielnie mieszkaniowe. We wniosku składanym przez taką instytucję najważniejszych argumentem, który będzie przemawiał za przyznaniem dofinansowania, jest redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez gospodarstwa domowe należące do wspomnianej wcześniej spółdzielni mieszkaniowej. W niektórych przypadkach niezbędne może okazać się również regularne raportowanie na temat wydajności skonstruowanych instalacji OZE oraz ich faktycznego wpływu na środowisko. Jeśli wartości te okażą się zbyt niskie, to w takim przypadku Unia Europejska może domagać się zwrotu kwoty dofinansowania. Zdarza się to jednak niezmiernie rzadko.

Finansowanie OZE – skąd można otrzymać dofinansowanie?

Fundusz europejski nie jest oczywiście jedynym źródłem finansowania, z którego możemy uzyskać kredyt na OZE. Warto również wspomnieć, co jeszcze może mieć wpływ na to, czy dany wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie czy wręcz przeciwnie. Mowa tutaj przede wszystkim o lokalizacji planowanego obiektu oraz rodzaju instalacji OZE, która docelowo ma zostać zainstalowana na danym obszarze. Oczywiście oba te warunki są ze sobą ściśle powiązane. Przykładowo nie należy spodziewać się dofinansowania, jeżeli plany zakładają budowę farmy wiatrakowej w praktycznie bezwietrznym miejscu.

Pożyczka na OZE – kiedy nie warto?

Nierzadko koszty związane z uzyskaniem dotacji na dane przedsięwzięcie pro-ekologiczne może powodować znaczny spadek opłacalności takiego przedsięwzięcia. Jednym z najbardziej kosztownych dokumentów podczas ubiegania się o uzyskanie dofinansowania OZE jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Jednak jak już zostało wspomniane wcześniej, jest on niezbędny do prawidłowej oceny aktualnego stanu technicznego instalacji. Pożyczka na OZE może okazać się również nieopłacalna dla małych oraz średnich przedsiębiorstw.

W tym przypadku bardzo wysokim kosztem może okazać się sama inwestycja w OZE. Dla wielu takich firm przeprowadzanie remontu tego rodzaju nie jest konieczne, a zaniechanie tego nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi karami ze strony Unii Europejskie. Wyjątkiem są tutaj oczywiście wszystkie firmy, które emitują do atmosfery znaczne ilości dwutlenku węgla.