piątek, 10 maj 2013 17:34

Nadbałtycka republika Łotwy. +Video

Łotwa – niby leżąca tak blisko Polski, a jednak dla nas zbyt tajemnicza. Większość Polaków ma nawet problem z prawidłowym wskazaniem jej stolicy, nie mówiąc już o takich szczegółach jak ustrój czy nawet sąsiadujące państwa. Dziś postaramy się Wam zrobić miniściągawkę z podstawowych informacji o Łotwie.
Łot geografija!
Łotwa znajduje się w Europie Północnej, a dokładnie – nad wschodnim wybrzeżem Morza Bałtyckiego. Kraj ten graniczy z czterema sąsiadami: Białorusią, Estonią, Litwą oraz Rosją. Klimat panujący w tym państwie określa się jako umiarkowany przejściowy – na Półwyspie Kurlandzkim są wyraźne wpływy klimatu morskiego, natomiast im dalej na wschód Łotwy, tym mocniejszy kontynentalizm.

Łot i polityka!
Łotwa stanowi republikę o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy, składający się ze stu parlamentarzystów parlament, zwany Saeimą. Głową państwa jest prezydent, który reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej, funkcjonuje jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych oraz posiada prawo powoływania i odwoływania ambasadorów. Władza wykonawcza należy do Gabinetu Ministrów, składającego się z premiera oraz ministrów.

Łot i ogólności
Na Łotwie prawie połowę obywateli stanowi ludność pochodzenia słowiańskiego, w tym przede wszystkim Rosjanie. Stało się tak w wyniku włączenia tego kraju do ZSRR, jednak po odzyskaniu niepodległości kraj ten wprowadził dosyć kontrowersyjne prawo, które mówiło o tym, że obywatelstwo może otrzymać tylko ten Rosjanin, który będzie biegle władał łotewskim. Zresztą do dziś ludność pochodzenia rosyjskiego jest traktowana z podejrzliwością, a językiem urzędowym jest tylko łotewski. Obowiązującą walutą jest łat, dzielący się na sto santimów.

Media

© 2013-2020 by SN2.EU