poniedziałek, 06 luty 2012 18:51

Nauka języka przez gesty

Niemieccy naukowcy przeprowadzili badanie, mające na celu sprawdzenie jaki wpływ mają gesty na naukę języka obcego. Wyniki eksperymentu są jednoznaczne – ruchy ciała można wykorzystać by osiągnąć szybsze efekty nauki.

Manuela Macedonia oraz Thomas Knösche z Instytutu Nauk o Ludzkim Poznaniu i Mózgu im. Maxa Plancka w Lipsku zorganizowali eksperymentalny kurs językowy. Na potrzeby badania naukowcy opracowali sztuczny język ,,Vimmi”, aby mieć pewność, że uczestnicy kursu będą mieli równe szanse, a badacze uzyskają bardziej czytelne wyniki.

W tym 6-dniowym kursie wzięło udział 20 wolontariuszy. Połowa materiału była przekazywana wyłącznie z pomocą pisemnych i ustnych ćwiczeń, natomiast pozostała część była nauczana poprzez ruchy ciała, towarzyszące każdemu nowopoznanemu słowu. Uczestnicy byli proszeni o wykonywanie gestów przyporządkowanych konkretnym wyrazom.

Zainteresowanie ze strony naukowców tym obszarem nauki nie dziwi Piotra Witkowskiego z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou.pl: ,,Uczenie się na pamięć jest bardziej czasochłonne, jeśli uczeń nie poprze tego praktyką, czymś co będzie mogło mu się w łatwy sposób skojarzyć z przyswajaną wiedzą. Badanie przeprowadzone w Lipsku mogą przyczynić się do wprowadzenia metod dydaktycznych np. współgrających z ćwiczeniami fizycznymi” – mówi Witkowski.

Nauka słownictwa poprzez gesty okazała się niemal intuicyjna w przypadku łatwo nasuwających się skojarzeń, np. przy słowie ,,ciąć”, co można łatwo pokazać, okazało się jednak, że ćwiczenie sprawdziło się również w przypadku abstrakcyjnych słów, takich jak ,,raczej”, które nie mają tak oczywistych odpowiedników w fizycznych gestach.

Analizy skanów fMRI (funkcjonalny magnetyczny rezonans jądrowy), doprowadziły parę naukowców do wniosku, że wykonywanie przemyślanych gestów w trakcie nauki aktywizuje naszą korę mózgową i pomaga stworzyć wizualizację danego słowa, które później jest nam łatwiej odtworzyć w komunikacji.  

,,Ludzie potrafią się dogadać nawet bez znajomości języka, bywa to czasochłonne, ale możliwe, ponieważ aż 55% odbieranych informacji uzyskujemy z mowy ciała. Warto więc uwzględniać ten proces podczas nauki obcego języka, np. poprzez ćwiczenia aktywizujące uczniów oraz zachęcanie ich do gestykulacji” – komentuje badanie Piotr Witkowski z warszawskiej szkoły językowej EnglishForYou.pl.

© 2013-2020 by SN2.EU