piątek, maj 31, 2024
niedziela, 01 październik 2023 13:00

Kiedy pomoże prawnik? Prawo pracy dla pracownika i pracodawcy

prawa pracy prawa pracy mat.prasowe

W jakich sytuacjach możesz potrzebować pomocy prawnika specjalizującego się w prawie pracy? W tym materiale przyglądamy się bliżej kwestiom, w przypadku których skorzystanie z doradztwa prawnego takiego rodzaju może okazać się niezbędne – zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Bez względu na to, po której stronie metaforycznego „biurka” siedzisz, warto znać nie tylko swoje obowiązki, ale i prawa.

Czym zajmuje się prawo pracy?

Prawo pracy, jako jedna z dziedzin prawa, zajmuje się regulowaniem relacji pomiędzy pracownikami i pracodawcami, zarówno w kwestii obowiązków obu stron, jak i ich praw. W praktyce oznacza to, że przepisy prawa pracy ułatwiają ustalenie zgodnych z prawem zasad współpracy – dotyczących czasu pracy, zakresu obowiązków, wynagrodzenia, ale też ogólnych warunków realizowania zadań służbowych.

Znaczenie prawa pracy należy rozpatrywać oczywiście dużo szerzej. Przepisy stosuje się bowiem także w sytuacjach związanych z negocjacjami w różnego rodzaju sprawach spornych. Jednocześnie prawnik prawa pracy może reprezentować przed sądem wybraną stronę (pracodawcę lub pracownika).

Prawnik prawa pracy: wsparcie dla pracownika

Prawnik prawa pracy jest w stanie udzielić doradztwa prawnego osobom pracującym na rzecz innych podmiotów, czyli pracownikom. Wiele osób zatrudnionych na różnych stanowiskach (oraz w różnych formach) nie orientuje się do końca w kwestii przysługujących im praw. Niestety, jest to powszechne zjawisko, które nierzadko prowadzi do nadużyć ze strony pracodawców.

Prawnicy prawa pracy to eksperci, którzy pomagają pracownikom upewnić się, że ich prawa są respektowane. W sytuacji, kiedy czujesz, że Twoje prawa zostały naruszone przez pracodawcę – na przykład, jeśli zostaniesz niesłusznie zwolniony, otrzymałeś niewłaściwe wynagrodzenie (lub w ogóle go nie otrzymałeś), godziny pracy są zbyt długie lub nieprzestrzegane są standardy BHP – powinieneś skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy – na przykład z radcą prawnym.

Dobrze wiedzieć, że prawnik (prawo pracy) jest w stanie reprezentować Cię również w takich sytuacjach, jak mobbing ze strony pracodawcy czy współpracowników.

 Kiedy prawnik prawo pracy pomaga pracodawcy?

Dla pracodawców przepisy prawa pracy mogą wydawać się równie zagmatwane i niejasne. Stąd tak ważne jest, aby znali oni swoje obowiązki wobec pracowników i wiedzieli, jak uniknąć łamania przepisów, ale i wiedzieli, jakie mają prawa w przypadku naruszania zasad przez zatrudnione osoby.

Prawnicy prawa pracy są nieocenionym źródłem wiedzy i porad dla pracodawców. Mogą oni doradzić w kwestiach takich, jak zasady zwalniania pracowników (ustanie stosunku pracy), ustalanie poziomu wynagrodzenia i rozliczania ewentualnych nadgodzin, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pomóc w opracowaniu poprawnej polityki firmy (zgodnej z prawem). Prawnik jest w tej sytuacji gotowy opracować również wzory umów czy prawidłowo sporządzić świadectwa pracy.

Ignorowanie obowiązków i przepisów prawa pracy może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym do grzywien i procesów sądowych. Właściwie każda organizacja, bez względu na wielkość, powinna korzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie pracy – o ile oczywiście zatrudnia pracowników.

Co trzeba wiedzieć o prawie pracy w Polsce? Krajowe źródła prawa pracy

Podstawowym źródłem prawa pracy w Polsce jest Kodeks Pracy, czyli ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku, oczywiście wielokrotnie nowelizowana [Dz.U.2023.0.1465 t.j.]. Polityka prawa pracy w Polsce jest skomplikowana i często się zmienia (przykładem mogą być, chociażby, wprowadzane niedawno regulacje odnoszące się do pracy zdalnej). Wśród innych źródeł regulujących relacje pracodawca – pracownik można także wymienić Ustawę o związkach zawodowych czy też Ustawę o organizacjach pracodawców.

Pracownicy i pracodawcy muszą na bieżąco śledzić te zmiany, na co oczywiście nie zawsze każdy ma czas i ochotę – wówczas z pomocą przychodzi prawnik z zakresu prawa pracy.