wtorek, 19 styczeń 2021 18:00

Rozwód - od czego zacząć? Podpowiadamy

Wnoszenie pozwu o rozwód Wnoszenie pozwu o rozwód fot: pixabay.com

Tylko w 2016 roku rozwiodło się aż 64 000 tysiące par, najczęściej ze stażem od pięciu do dziewięciu lat. Wśród młodych małżeństw przyczyną rozpadu związku była niezgodność charakterów – podaje portal Rzeczypospolita. O czym powinieneś pamiętać przed złożeniem pozwu do sądu? Dowiesz się tego poniżej.

Czym jest rozwód?  

Rozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez Sąd na żądanie jednego małżonka lub obojga małżonków. Wyróżnia się rozwód z orzekaniem o winie, jak i rozwód bez orzekania o winie, czyli o porozumieniu stron. Rozwód z orzekaniem o winie kończy małżeństwo z winy jednego małżonka, a wtedy Sąd może zasądzić alimenty od małżonka, który przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Kiedy związek rozwiązany jest za porozumieniem stron, wtedy oboje małżonkowie zrzekają się wzajemnych roszczeń wobec siebie. 

Pięć rzeczy, o których musisz pamiętać zanim złożysz pozew do Sądu 

1. Wnoszenie pozwu o rozwód  

Wnoszenie pozwu o rozwód polega na złożeniu odpowiedniego wniosku. W pozwie dokładnie sprecyzuj swoje żądania. Pismo procesowe ma charakter formalny, dlatego sporządzając je, musisz zawrzeć wszystkie wymogi formalne oraz uzasadnienie zawierające informacje na temat: wieku, płci, dzieci, stosunkach majątkowych obydwojga małżonków. Jeśli zawieraliście umowę przedmałżeńską, to musisz opisać to, co dokładnie zawierała. Do pozwu możesz dołączyć również dowody w formie załączników i pozostałe załączniki. Pozew musisz złożyć do biura podawczego Sądu Okręgowego do Wydziału Cywilnego. Możesz też wysłać go listem polecanym. Pismo musisz złożyć w trzech egzemplarzach: jedna kopia jest dla Sędziego, druga dla pozwanego. Natomiast trzecia jest dla Ciebie.   

2. Opłata za wniesienie pozwu  

Opłata sądowa w sprawie o rozwód jest stała i aktualnie wnosi 600 złotych. Jeśli zdecydujesz się na ustanowienie pełnomocnika, musisz dopłacić 170 złotych opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Kiedy zależy Tobie również na tym, że podczas rozwodu podzielić majątek, wtedy musisz dokonać dodatkowej opłaty w wysokości 1000 złotych. Jeśli oboje jesteście zgodni co do tego, jak ma być podzielony Wasz majątek, wtedy opłata jest niższa o 300 złotych. Gdy w toku postępowania biorą udział biegli, wtedy dodatkowo musisz pokryć koszty sporządzenia opinii przez nich. Wszystkie opłaty musisz uiścić na wskazany rachunek Sądu Okręgowego. 

3. Czas trwania rozwodu  

Nie można precyzyjnie określić to, jak długo trwają sprawy rozwodowe, ponieważ zależy to od tego, jakie żądania mają strony. Jeśli konflikt stron obejmuje władzę rodzicielską albo sposobu realizowania kontaktów z dzieckiem, wtedy czas trwania rozwodu może przedłużyć się. Jeśli strony są zgodne co do żądań, wtedy Sąd może orzec o rozwodzie już na pierwszej rozprawie. 

4. Dokumenty, które należy dołączyć do pozwu 

Do pozwu o rozwód musisz dołączyć następujące dokumenty: skrócony odpis urodzenia niepełnoletnich dzieci, dowód uiszczenia opłaty sądowej lub wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz oryginał skróconego aktu zawarcia związku małżeńskiego. 

5. Rozwód czy separacja?  

Rozwód skutkuje całkowitym rozwiązaniem małżeństwa, natomiast separacja polega tylko na zawieszeniu związku małżeńskiego. Jeśli jest szansa na to, że małżonkowie mogą powrócić do siebie, wtedy nie otrzymają rozwodu. Stracą tylko czas. W świetle prawa rozwód jest korzystnym rozwiązaniem dla kobiet, które w małżeństwie doświadczają przemocy ze strony męża. 

Podjęcie decyzji o wniesieniu pozwu rozwód zawsze budzi ogromne emocje. Jednak przed wystąpieniem o niego warto przygotować się. 

© 2013-2020 by SN2.EU