niedziela, 29 listopad 2020 16:40

Na co zwrócić uwagę, kupując polisę turystyczną?

polisa turystyczna polisa turystyczna

Świadczenia stanowiące finansowe zabezpieczenie osób wybierających się poza granice RP, oferowane są przez wiele firm ubezpieczeniowych. Każdy wariant gwarantuje konkretną formę wsparcia oraz wypłatę odszkodowania o określonej wysokości. Warto wiedzieć, które czynniki wziąć pod uwagę przy wyborze optymalnego rozwiązania.

 

Zakres

Polisy turystyczne nie są zaliczane do obowiązkowych świadczeń osobowych. Każdy klient może więc wybrać produkt dostosowany do własnych potrzeb i preferencji. Przy wyborze odpowiedniego świadczenia warto wziąć pod uwagę koszty usług medycznych w danym kraju. Należy również pamiętać, że karta EKUZ nie gwarantuje pełnego dostępu do placówek medycznych. Brak polisy turystycznej może więc spowodować nałożenie na daną osobę obciążeń finansowych, wynikających ze skorzystania pomocy medycznej. Podstawowy wariant świadczenia obejmuje NNW, OC, medyczny assistance oraz ochronę bagażu. Zawarta umowa obliguje towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty środków finansowych w przypadku doznania przez daną osobę uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem lub innymi zdarzeniami losowymi określonymi w OWU. Uzyskaną pomoc finansową właściciel polisy może przeznaczyć na rehabilitację, zakup leków, pokrycie kosztów szpitalnego pobytu itd. Polisa turystyczna pozwala również na skorzystanie z wsparcia prawnego, medycznego, informacyjnego lub technicznego. Świadczenie stanowi doskonałe zabezpieczenie zdrowia oraz mienia danej osoby. Środki finansowe zostają bowiem wypłacone w przypadku poważnego wypadku wymagającego interwencji medycznej oraz kradzieży bagażu. NNW stanowi natomiast zabezpieczenie osób, które w trakcie zagranicznego pobytu doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ograniczenia zawarte w OWU

Zakres świadczenia turystycznego dostosowywany jest do potrzeb konkretnego klienta. Istnieją jednak sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić właścicielowi pakietu wypłaty odszkodowania. Środki finansowe nie przysługują klientowi, która świadomie spowodował szkody osobom trzecim. Ograniczenia polisy obejmują również straty powstałe przez właściciela świadczenia, znajdującego się pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Osoba działająca wbrew przepisom prawnym obowiązującym w danym kraju powinna liczyć się z brakiem finansowego wsparcia towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto pamiętać, że polisa turystyczna nie pokrywa kosztów związanych z planowanym leczeniem w zagranicznej placówce medycznej.

Rabaty

Firmy zajmujące się sprzedażą świadczeń oferują swoim klientom różnorodne bonusy. Zniżki dotyczą zazwyczaj osób, które nie ukończyły dwudziestego piątego roku życia. Przed zakupem świadczenia warto upewnić się, jakie dokumenty wymagane są przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe w celu weryfikacji danych klienta. Należy pamiętać, że osoby starsze nie mogą liczyć na dodatkowe rabaty. Towarzystwa ubezpieczeniowe zaliczają bowiem takich klientów do grupy podwyższonego ryzyka ewentualnych wypadków lub zachorowań.

Świadczenie turystyczne stanowi świetne uzupełnienie EKUZ. Należy jednak pamiętać, by kupić polisę od profesjonalnego ubezpieczyciela, którego oferta dostępna jest na stronie internetowej najtaniejonline.pl.

© 2013-2020 by SN2.EU