sobota, maj 25, 2024
środa, 02 sierpień 2023 12:10

Sprawozdanie związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów

sporządzanie raportu do KOBiZE sporządzanie raportu do KOBiZE Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

Wprowadzający do obrotu baterie i akumulatory oraz przedsiębiorcy dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia tych produktów związani są z obowiązkiem sporządzania raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Raport ten jest związany z obowiązkami wynikającymi z dwóch ważnych ustaw: Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Sporządzanie raportu o bateriach i akumulatorach

Jeśli prowadzisz działalność związana z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów lub sprowadzasz je z innych krajów na potrzeby swojego biznesu, musisz regularnie raportować swoją działalność. Te raporty pomagają w śledzeniu rodzaju, ilości i wagi wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów oraz informują o tym, ile starych baterii i akumulatorów zostało zrecyklingowanych.

Termin składania raportu o bateriach i akumulatorach

Aby dostarczyć raport, skorzystaj z Biura Danych Ochrony (BDO) w dziale zajmującym się raportowaniem produktów, opakowań i gospodarowaniem odpadami. Termin składania raportu to 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, więc dobrze jest zacząć przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zaległości

Przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie składali raportów do KOBiZE, mają obowiązek uzupełnienia zaległości za ostatnie pięć lat.

Sporządzanie raportu do KOBiZE

Jeżeli twoja działalność wymaga korzystania ze środowiska i generuje emisję gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych, to również musisz dostarczać raporty do KOBiZE. Jeśli spełniasz którąś z poniższych kategorii, to ten obowiązek dotyczy Ciebie:

Przedsiębiorcy objęci tym obowiązkiem muszą dostarczać raporty, jeśli spełniają jedną z poniższych kategorii:

  • Posiadają samochody służbowe lub inne maszyny z silnikami spalinowymi, np. wózki widłowe, kosiarki spalinowe itp.
  • Posiadają kotły grzewcze opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, służące do ogrzewania hal produkcyjnych, biur, sklepów i innych obiektów.
  • Posiadają piece piekarnicze, wędzarnicze i inne urządzenia tego typu.
  • Posiadają klimatyzatory.
  • Zajmują się klejeniem, malowaniem, lakierowaniem, spawaniem i innymi czynnościami, które powodują emisję gazów szkodliwych.

Termin składania raportu do KOBiZE

Jeśli jesteś objęty obowiązkiem raportowania do KOBiZE, musisz dostarczyć swoje dane do końca lutego każdego roku, za rok poprzedni, zobacz również sprawozdanie związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów

Dbanie o środowisko jest obowiązkiem każdego z nas, zarówno jako jednostek, jak i przedsiębiorstw. Raportowanie naszych działań, zarówno w zakresie baterii i akumulatorów, jak i emisji gazów szkodliwych, jest kluczowym krokiem w podejmowaniu odpowiedzialnych działań na rzecz naszego środowiska. Dzięki temu możemy razem chronić klimat, ograniczać odpady i dbać o naszą planetę!

 

W dzisiejszych czasach dbanie o nasze środowisko staje się coraz ważniejsze, dlatego każdy przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu baterie i akumulatory lub korzysta z maszyn i urządzeń emitujących szkodliwe substancje, ma obowiązek przygotowywania specjalnych raportów. To dzięki tym raportom Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) może monitorować i kontrolować wpływ naszych działań na środowisko.