środa, maj 29, 2024
czwartek, 27 lipiec 2023 18:23

Jak stać się skutecznym menadżerem, którego będą pożądać pracodawcy?

zarządzanie kurs zarządzanie kurs mat.prasowe

Słowo "menadżer" odnosi się do dziesiątek różnych profesji: można go użyć w stosunku do stażysty, który wprowadza informacje do bazy klientów, jak i w stosunku do dyrektora spółki holdingowej z tuzinem oddziałów w różnych państwach. Wszystkie te stanowiska łączy jedna cecha: ich głównym zadaniem jest zarządzanie. Pierwszy z nich zarządza bazą klientów, drugi setkami pracowników.

 Każdy biznes potrzebuje menadżerów, pracujących w różnych działach. Podpowiadamy co zrobić, by stać się pracownikiem mile widzianym w każdej firmie.

Główne kierunki pracy menadżera

Stanowisko menedżera można podzielić według dwóch kryteriów: hierarchii pionowej i obszaru, jakim zajmuje się pracownik.

Według hierarchii

Pracownicy niższego szczebla. Zwykli menedżerowie, którzy sami wykonują pracę, albo łączą pracę i zarządzanie kilkoma pracownikami np. brygadzista na placu budowy zarządza innymi pracownikami (tynkarzami, glazurnikami, hydraulikami, murarzami), ale może też sam wziąć do ręki dłuto, wiertarkę lub młotek. Menedżerowie niższego szczebla powinni doskonale orientować się w specyfice pracy osób lub procesów, którymi zarządzają

Menedżerowie średniego szczebla. Odnosi się do zespołu zarządzającego, który kieruje pracą szeregowych pracowników. Menadżerowie średniego szczebla mogą także kontrolować jakość procesu produkcyjnego, zarządzać budżetem i zasobami firmy. Przykładem takiego stanowiska może być kierownik zakładu albo działu, ordynator szpitala, dyrektor centrum handlowego.

Menedżerowie wyższego szczebla lub top menedżment. Menedżerowie, którzy są odpowiedzialni bezpośrednio przed właścicielami biznesu. Podejmują kluczowe decyzje, dotyczące funkcjonowania firmy, np. jakie produkty będą produkowane przez zakład, czy nad jaką grą będzie pracowało studio. Przykład — dyrektor fabryki (całego zakładu, a nie danego działu), kierownik placu budowy.

Według obszaru pracy

Obszary pracy menedżerów można podzielić na sześć punktów. Każdy z nich wymaga innych umiejętności twardych i innych umiejętności miękkich.

Biuro. Menadżerowie ci są siłą napędową biura. Pod względem zakresu obowiązków można ich porównać do sekretarek i pracowników biurowych. Sporządzają raporty, zaopatrują innych pracowników w potrzebne materiały, monitorują wydajność.

Sprzedaż. Menedżerowie, którzy są odpowiedzialni za ilość transakcji. Ich zdaniem jest znalezienie klientów, utrzymanie oraz kontakt z tymi, którzy już dokonali zakupu, negocjowanie warunków współpracy, oferowanie zniżek oraz ogólne zwiększenie liczby sprzedaży.

Klienci. Bliski kolega menedżera ds. sprzedaży. Odróżnia go to, że nie musi dążyć do dokonania transakcji z klientem. Współpracuje z nim na innych etapach: pomaga przygotować dokumenty, odpowiada na pytania, sporządza umowę, koordynuje spotkania, demonstruje towary, a także zarządza bazą i wyszukuje nowych klientów.

Reklama, PR, marketing. Menedżer tej specjalizacji reprezentuje firmę i prezentuje jej produkty na rynku, wyszukuje kanały dystrybucji i reklamy, bada grupę docelową i sporządza jej charakterystykę.

Produkt. Menedżer, który pracuje nad tym, co jest oferowane klientowi. Bada, na jakim produkcie zależy klientowi według następujących kryteriów: cena, wygląd, właściwości i funkcje. Szuka dodatkowych sposobów na monetyzację: np. opracowuje akcesoria do osobnej sprzedaży. Porównuje produkt firmy z konkurencją, pracuje nad tym, by był od niej lepszy.

Projekt. Menedżer projektu organizuje pracę zespołu, wykonującego pojedyncze zadanie. Występuje w roli łącznika, który kontroluje, czy specjaliści różnych profesji pracują w sposób spójny i skoordynowany. Rozdziela zadania, pilnuje terminów i monitoruje jakość wykonania, informuje klienta lub przełożonego o postępie.

Potrzebne umiejętności

Idealny menedżer powinien posiadać określone umiejętności.

Zarządzanie czasem oraz planowanie

Zazwyczaj menedżer otrzymuje zadanie oraz termin wykonania. Aby wykonać je na czas należy odpowiednio zaplanować swoje działania.

Jeśli zadanie jest jedno i jest rozwiązywane zgodnie z algorytmem, nie ma żadnego problemu. Taka sytuacja zdarza się jednak rzadko: zazwyczaj każdy menedżer ma do wykonania jednocześnie kilka zadań. Mogą mieć one różny poziom trudności, priorytet i termin wykonania. Menedżer powinien tak zaplanować swój czas i przeznaczyć zasoby, aby wszystkie zadania były zrealizowane w terminie.

Delegowanie

Nie wszystkie zadania trzeba wykonywać osobiście, zwłaszcza jeśli masz pod sobą innych pracowników. Dlatego menedżer powinien orientować się, komu i co zlecić, w jaki sposób monitorować postępy i jak "złączyć" poszczególne elementy od kilku wykonawców, jeśli zadanie było podzielone.

Finanse

Prawie zawsze praca menedżera związana jest z pieniędzmi. Jeśli jego praca dotyczy produktu, musi wiedzieć, jaki jest koszt produkcji, dostawy, magazynowania, pakowania i marketingu. Jeśli jest odpowiedzialny za reklamę, musi znać ceny poszczególnych kanałów, koszt reklamy (design, opakowanie, drukowanie, tworzenie treści). Jeśli jest to menedżer ds. rekrutacji, ważne, by posiadał informacje na temat wypłat, premii i bonusów oferowanych przez konkurencję.

Stąd wniosek: każdy menedżer, niezależnie od swojego "poziomu" i specjalizacji, powinien posiadać podstawową wiedzę finansową i potrafić szybko liczyć.

Zarządzanie personelem

Ten punkt stanowi dopełnienie poprzedniego. Oprócz odpowiedniego podziału zadań, menedżer powinien wiedzieć, jak prawidłowo komunikować się ze współpracownikami oraz podwładnymi, aby utrzymać zdrową atmosferę w zespole. Aby to osiągnąć powinien mieć podejście do ludzi w różnym wieku, o różnym temperamencie, sposobie myślenia i płci. To właśnie dobrze skoordynowany zespół prowadzi do najlepszych rezultatów. Działa to również w drugą stronę: jeśli atmosfera w zespole jest toksyczna, ucierpi na tym również wydajność.

Odporność na stres

Menedżer zawsze ma pulę zadań z różnym terminem wykonania i jest w kontakcie z dużą ilością osób; od podwładnych i współpracowników po klientów i przełożonych. Nie zawsze wszystko przebiega bezproblemowo: klienci mogą zasypywać pytaniami, przełożony wyznaczać nierealne do dotrzymania terminy i przesadnie kontrolować postępy pracy, a współpracownicy spóźniać się z projektami lub źle wykonywać swoje obowiązki.

Z tego powodu pojawiają się silne emocje i stres. Menedżer musi umieć kontrolować je w takim stopniu, by nie przeszkadzały mu w pracy. W przeciwnym wypadku wydajność jego pracy spadnie, nie będzie w stanie zrelaksować się w czasie wolnym, przez co może ucierpieć jego życie osobiste.

Samorozwój i edukacja

Oprócz umiejętności miękkich menedżer powinien rozumieć specyfikę firmy, w której pracuje. Jeśli firma zajmuje się produkcją elementów metalowych, menedżer powinien orientować się w ich rodzajach, właściwościach, obszarach zastosowania, terminach i kosztach produkcji, warunkach ich przechowywaniach i niuansach logistycznych. Jeśli firma zajmuje się sprzedażą oprogramowania, menedżer powinien mieć pojęcie o zastosowanych językach programowania, ich możliwościach (co można w nich napisać, jak dużo czasu to zajmie i ile będzie kosztowało).

Im menedżer wie więcej na temat produktu tym praca staje się łatwiejsza. Doświadczony specjalista lepiej dogada się z klientem, precyzyjniej wyznaczy terminy wykonania i priorytety, oddeleguje zadania i dokładniej określi grupę docelową i jej potrzeby. Ponadto menedżer, który poszerza wiedzę na temat swojej branży ma większe szansę na awans zawodowy.

Gdzie można znaleźć kursy dla menedżerów?

Zarówno ci, którzy planują rozpocząć pracę na tym stanowisku, jak i ci, którzy już pracują jako menedżerowie, powinni poszerzać swoją wiedzę. Aby nie tracić kilku lat na studia, warto zapisać się na zarządzanie kurs. Na rynku można znaleźć wiele kursów tego typu z różnym czasem trwania, poziomem trudności (zarówno dla początkujących, jak i specjalistów pracujących w branży) jak i odnoszących się do różnych obszarów pracy. Nie musisz sprawdzać i porównywać ogromnej ilości ofert: na platformie Laba Poland znajdują się wyłącznie najlepsze kursy z aktualnym materiałem, podanym w przejrzystej formie oraz przykładami w oparciu o realne doświadczenie.