piątek, maj 31, 2024
poniedziałek, 08 luty 2021 09:58

Jak zrezygnować z polisolokaty Skandia Vienna Life?

rezygnacja z polisolokaty rezygnacja z polisolokaty Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

W wielu przypadkach chcemy zrezygnować z polisy, jednak istnieją firmy, które poprzez nieprawidłowości utrudniają odzyskanie pieniędzy. W takich przypadkach trzeba zdecydować się na drogę prawną.

Jedną z firm, która utrudnia zerwanie polisy jest Skandia Vienna Life.  Do 2015 roku firma posiadała polisolokaty, które naruszały zbiorowy interes konsumentów. Jak zerwać umowę bez opłat likwidacyjnych dowiesz się poniżej.

 

  1. Czym są polisolokaty?
  2. Jakie nieprawidłowości odkryto w Skandia?
  3. Jak zrezygnować z polisolokaty Skandia?
  4. Co warto wiedzieć o opłacie likwidacyjnej?

Czym są polisolokaty?

Polisolokaty to ubezpieczenia z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UFK), które istnieją od kilkunastu lat na rynku. Nie są one typowymi formami ubezpieczenia osobowego. Rzecznik Finansowy otrzymał wiele skarg dotyczących polisolokat zwłaszcza w kwestii opłaty likwidacyjnej.Pobierana jest ona w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy. Taka kara powoduje, że konsument traci nawet 100% swoich oszczędności. Jej istotą jest przerzucenie kosztów wstępnych zawarcia umowy na konsumenta. Umowy zawierają wiele innych opłat, takich jak wartość wykupu, świadczenie wykupu czy opłatę dystrybucyjną. UOKiK doprowadził do obniżenia kosztów opłaty likwidacyjnej, jednak odzyskanie całej opłaty jest możliwe tylko na drodze sądowej. Więcej na ten temat wchodząc na https://oplatylikwidacyjne24.pl/polisolokaty-skandia/.

Jakie nieprawidłowości wykryto w Skandia?

Prezes UOKiK zbadał umowy oferowane konsumentom przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i wykrył wiele nieprawidłowości. Jednym z nich było obciążenie właściciela polisy wszystkimi negatywnymi następstwami zawarcia umowy. Jest to sprzeczne z prawem. Inną niedogodnością było przerzucenie na właściciela polisy wysokich kosztów początkowych w tym akwizycji. Jako konsument firma Vienna Life obciążała ryzykiem zamianę wartości funduszy, czego skutkiem mogło być stracenie zarobionych pieniędzy. Ostatnim wykroczeniem było pobieranie opłaty w przypadku rezygnacji umowy. Pobieranie opłat w przypadku opłaty likwidacyjnej Skandia/ Vienna Life jest naruszeniem interesów konsumenta. Przykładami takich ubezpieczeń są: Złoty Wiek, Spektrum, Horyzont czy Nawigator. Warto pamiętać, że w 2016 roku firma zmieniła nazwę ze Skandia na Vienna Life.

Jak zrezygnować z polisolokaty Skandia?

Wahając się, czy zrezygnować z polisolokaty warto pamiętać, że ubezpieczenia na życie z UFK nie dają żadnej gwarancji zwrotu kapitału i jako konsument ponosi się całkowite ryzyko. Polisy nie zabezpieczają także od nieszczęśliwych następstw losowych. Nawet jeśli wybieramy polisę bezskładkową, Vienna Life pobiera miesięczne opłaty. Aby szybko rozwiązać polisę UFK Skandia trzeba wejść na stronę i wypełnić wniosek o wypłatę Wartości Wykupu lub Świadczenia Wykupu. Następnie trzeba załączyć kserokopię dowodu osobistego i wypełniony wniosek wysłać listem poleconym na adres Vienna Life.

Co warto wiedzieć o opłacie likwidacyjnej?

Firma po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wypłaca pierwszą część pieniędzy do 14 dni. Jednak Ubezpieczyciel pobiera opłatę w związku z likwidacją polisolokaty. Można je odzyskać w pełni na drodze cywilnoprawnej. Istnieje wiele firm, które mają bogate doświadczenie potwierdzoną wieloma prawomocnymi wyrokami. Więcej informacji znajdziemy wchodząc w. Warto pamiętać, że nawet wiele lat później można odzyskać pieniądze. Dla polis UFK, które zostały rozwiązane przed dniem 09.07.2019 termin ważności wynosi 10 lat, a dla umów rozwiązanych po tej dacie 6 lat. Dlatego nie warto się wahać i zawalczyć o stracone pieniądze, nawet po wielu latach.