wtorek, maj 28, 2024
wtorek, 26 maj 2020 19:18

Jak zostać opiekunem dziecka w żłobku, klubie dziecięcym? Wymagania

Opiekun dziecka w żłobku Opiekun dziecka w żłobku

Zapotrzebowanie na opiekunów pracujących stale rośnie. Żłobki oraz kluby dziecięce systematycznie rekrutują nowych opiekunów. Jakie wymagania należy spełnić, aby rozpocząć pracę w zawodzie opiekuna dziecka?

 

Opiekun w żłobku albo w klubie dziecięcym jest pracownikiem, który zajmuje się pełnieniem funkcji opiekuńczych oraz wychowawczych w stosunku do dzieci do lat 3. Jego zadaniem jest zapewnienie podopiecznym odpowiedniej pielęgnacji, zabawy, edukacji, zgodnie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci.

Kto może zostać opiekunem dziecka do lat 3?

Zgodnie z przepisami, a dokładnie Ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. z dnia 26 stycznia 2016 roku Dz. U. z 2016 r. poz. 157), a także Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. Nr 69, poz. 368), opiekun dziecka do lat 3 powinien spełnić odpowiednie wymagania, aby rozpocząć pracę w tym zawodzie.

Zgodnie z przepisami, opiekunem dziecka może być osoba, która ma wykształcenie co najmniej średnie, a także:

  • ma przynajmniej 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3 albo

  • zakończyła odpowiednie szkolenie opiekunki dziecięcej trwające przez 280 godzin

Osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały w zawodzie opiekuna, muszą zatem zapisać się na odpowiednie zajęcia.

Kurs na opiekunkę dziecięcą

Aktualnie wiele ośrodków szkoleniowych prowadzi kursy w kierunku opiekunka dziecięca Kraków jest jednym z miast, w którym można z nich skorzystać. Zajęcia tego typu prowadzone są przez doświadczoną kadrę i obejmują różnego rodzaju informacje, w tym między innymi są to:

  • psychopedagogiczne podstawy rozwoju dziecka.

  • rozwój dziecka we wczesnym dzieciństwie

  • stymulowanie rozwoju dziecka

  • kompetencje opiekuna

Dodatkowo, w ramach kursu należy odbyć także praktykę zawodową w wymiarze 80 godzin. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o jego zakończeniu na druku zgodnym z MEN. Może być on podstawą do znalezienia zatrudnienia w zawodzie opiekuna dziecięcego w żłobkach oraz w klubach dziecięcych przyjmujących dzieci do 3. roku życia

.

Media