Wydrukuj tę stronę
wtorek, 22 listopad 2016 16:45

Do jakiego wieku przysługują alimenty?

Alimenty najczęściej płacone są na dzieci. Panuje przekonanie, że należy płacić je tylko do 18. roku życia, czyli do momentu osiągnięcia dorosłości, ale w rzeczywistości przepisy prawa są w tym przypadku bardziej złożone.

Przepisy wskazują, że podstawą do ustalenia obowiązku alimentacyjnego oraz jego zakresu są potrzeby uprawnionego do nich dziecka, a także możliwości zarobkowe i majątkowe tego rodzica, który jest zobowiązany do płatności alimentów. W przepisach nie ma wobec tego określonej jednoznacznej granicy, do której istnieje obowiązek alimentacyjny.

Do kiedy rodzic musi płacić alimenty? Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci trwa tak długo, aż będą one w stanie utrzymać się samodzielnie, a ich dochody będą wystarczające do pokrycia związanych z tym kosztów. Zatem alimenty mogą być płacone nawet pomimo przekroczenia bariery pełnoletniości, na przykład do wtedy, gdy dziecko ukończy szkołę wyższą lub policealną i uzyska zawód, który pozwoli na znalezienie pracy. Zatem możliwość samodzielnego utrzymania się jest tutaj głównym wyznacznikiem posiadanego prawa do alimentów – nie ma żadnego terminu, który ograniczałby ten obowiązek.

Nie oznacza to jednak, że rodzic jest zobowiązany do płatności alimentów wtedy, gdy dziecko się nie uczy, ale też nie pracuje. Jeżeli dorosłe już dziecko nie przykłada się do nauki, nie podejmuje starań w celu znalezienia dla siebie pracy, w takim przypadku rodzic ma prawo do uchylenia się od płatności alimentów, ale tylko wtedy, gdy nie będzie to związane z nadmiernym dla niego uszczerbkiem, przy czym uszczerbek ten nie jest określony w przepisach prawa i jest interpretowany przez sąd w zależności od okoliczności.

Może też zdarzyć się, że obowiązek alimentacyjny nigdy nie ustanie. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy dziecko jest niepełnosprawne czy ma ciężką chorobę i nie może utrzymywać się we własnym zakresie.

Więcej informacji na temat alimentów można znaleźć na stronieKB-adwokaci.pl. Strona internetowa KB-adwokaci.pl należy do Kancelarii Adwokackiej Kłosiński Bulesowski specjalizującej się również w sprawach o alimenty.