piątek, 03 maj 2013 08:58

Luksemburg – jeden z twórców Beneluxu.+ Video

Luksemburg jest niewielkim terytorialnie państwem, ale z gigantycznym potencjałem. Jest pewnego rodzaju szarą eminencją na terenie Unii Europejskiej. Chociaż rzadko się o nim słyszy, może całkiem porządnie wpływać na losy UE. Dziś jednak zajmiemy się podstawowymi informacjami o Luksemburgu.
Skromna geografia
Luksemburg zaliczany jest do najmniejszych państw świata oraz Europy. Mieści się ono w Europie Zachodniej i nie posiada dostępu do morza. Graniczy z trzema państwami: Belgią, Francją oraz Niemcami. Dominującym ukształtowaniem terenu są wyżyny, a klimatem – umiarkowany morski.

Oficjalna polityka
Ustrój Wielkiego Księstwa Luksemburgu opiera się na konstytucji uchwalonej w 1868 roku (oraz późniejszych zmianach dokonywanych w 1919, 1948 oraz 1956 roku). Mówi ona o tym, że Luksemburg stanowi dziedziną monarchią konstytucyjną. Na czele państwa stoi Wielki Książę, który powołuje rząd (oraz premiera) i jest odpowiedzialny przed jednoizbowym parlamentem. Władzę ustawodawczą sprawuje Wielki Książę oraz Izba Deputowanych składająca się z 60 członków wybieranych na pięć lat. Za organ doradczy służy Rada Stanu, do którego członków wybiera na dożywotnią kadencję sam Wielki Książę.

Potężne ogóły
Luksemburg jest jednym z najbogatszych państw świata – jego PKB na osobę wynosi 107 206 USD. Językami urzędowymi w tym państwie są: luksemburski (niegdyś uważany za jeden z licznych dialektów języka niemieckiego), francuski oraz niemiecki. Co ciekawe powszechnie, w tym również w mediach, powszechnie używane są tylko dwa: francuski i luksemburski, a według badań 75% mieszkańców posługuje się na co dzień jedynie luksemburskim. Obowiązującą walutą jest euro.

Media

© 2013-2020 by SN2.EU