czwartek, 19 marzec 2015 12:48

Pacjentki chorują na raka, a umierają na chorobę zakrzepowo- zatorową

Program: „Kobiety, Zakrzepica, Rak” Program: „Kobiety, Zakrzepica, Rak”

„Ponad 17 milionów kobiet na całym świecie cierpi na raka, a drugą główną przyczyną śmierci pacjentek z tej grupy jest żylna choroba zakrzepowo-zatorowo” – powiedział Profesor Dominique Farge-Bancel, specjalista medycyny wewnętrznej i chorób naczyniowych w St Louis Hospital, przy Uniwersytecie Paryskim Diderota we Francji.

Właśnie potrzeba identyfikacji barier w opiece klinicznej, diagnozowaniu, leczeniu i monitorowaniu kobiet chorych na raka, a narażonych na ryzyko zakrzepicy żylnej legła u podstaw Programu o nazwie „Women-Thrombosis-Cancer” (WTC). Inicjatywa została podjęta przez międzynarodową grupę ekspertów z dziedziny chorób naczyniowych i onkologii podczas zakończonego ostatnio VI Międzynarodowego Sympozjum „Women’s Health Issues in Thrombosis and Haemostasis” w Berlinie.

Jakie są założenia i cele Programu „Women-Thrombosis-Cancer” (WTC)?
WTC: „Kobiety, Zakrzepica żylna, Rak” to platforma edukacyjna, której głównym celem jest poprawa efektywności leczenia choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet cierpiących na raka. Podstawą tej inicjatywy jest edukacja medyczna upowszechniania w systemie kaskadowym. Program kształcenia w obszarze zakrzepicy u pacjentek chorujących na raka został opracowany przez ośmioosobową grupę światowej renomy ekspertów.
Następny etap, to przeszkolenie grupy 60 ekspertów-prelegentów z ponad 20 krajów, którzy będą popularyzować tę wiedzę w ramach krajowych i regionalnych spotkań i sympozjów, docierając do szerokiej grupy specjalistów, w tym ginekologów, hematologów i chirurgów. Twórcy tej inicjatywy edukacyjnej mają nadzieję mieć realny wpływ na praktykę kliniczną, choć zdają sobie sprawę, że będzie to wymagało długofalowych działań i systemu monitorującego, który określi stopień oddziaływania Programu.

Program WTC otrzymał bezwarunkowy grant edukacyjny od firmy Aspen Pharma i będzie finansowany z tych środków

Profesor Tomasz Paszkowski, Kierownik III Katedry i Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ocenia: „praktyczna wiedza na temat nowoczesnych algorytmów profilaktyki choroby zakrzepowo-zatorowej wśród lekarzy różnych specjalności, którzy zajmują się pacjentkami onkologicznymi nie jest zadowalająca. Odpowiednia profilaktyka przeciwzakrzepowa, wdrożona w odpowiednim momencie mogłaby zapobiec wielu zgonom pacjentek. Dlatego przedsięwzięcie, jakim jest Program „Women-Thrombosis-Cancer” jest szczególnie cenne i zasługuje na wsparcie środowiska medycznego. Jestem przekonany, że włączenie Polski do Projektu „Women-Thrombosis-Cancer” przyniesie wymierną korzyść dla pacjentek” – dodaje Prof. zw. dr hab. Tomasz Paszkowski.

Czy profilaktyka może skutecznie uchronić przed żylną chorobą zakrzepowo-zatorową?
ŻCHZZ stanowiąc jedną z głównych przyczyn śmiertelności kobiet z nowotworami jest jednocześnie najłatwiej „uwalnianą“ przyczyną zgonów z powodu strategii profilaktycznych o doskonale udokumentowanej skuteczności. Wśród nich najważniejsza to profilaktyka heparynowa. Odpowiednio dobrane leki (heparyny lub fondaparynuks), w odpowiednich dawkach i podawane przez odpowiedni czas mogą znacznie zredukować ryzyko wystąpienia zakrzepicy na każdym etapie choroby nowotworowej niezależnie od metody aktualnie prowadzonego leczenia onkologicznego:
czy to leczenia operacyjnego czy też chemio- lub radioterapii.

„Choroba zakrzepowo-zatorowa jest drugą po chorobie nowotworowej przyczyną śmierci kobiet chorujących na raka. Stanowi ponadto drugą, po zawale serca, przyczynę zgonów kobiet w okresie pooperacyjnym. Problem ten zasługuje na szczególne zainteresowanie ginekologów, ponieważ to właśnie nowotwory narządów płciowych, takie jak rak szyjki macicy, rak jajnika, rak endometrium, stanowią czołówkę wszystkich raków, z powodu których umierają współczesne kobiety” – dodaje Profesor Paszkowski.

© 2013-2020 by SN2.EU