vendredi, février 23, 2024
 • Découvrez Le Honor 90 : Une Pépite Technologique En Période De Promotion

  Découvrez Le Honor 90 : Une Pépite Technologique En Période De Promotion

  En cette période de promotion exceptionnelle, découvrez l'univers innovant du Honor 90, un smartphone qui repousse les limites de la Read More
 • Black Friday HONOR : Éclairez votre saison de fêtes avec les remises exceptionnelles sur vos achats

  Black Friday HONOR : Éclairez votre saison de fêtes avec les remises exceptionnelles sur vos achats

  Le Black Friday est l'événement incontournable pour les passionnés de technologie en quête de bonnes affaires. Cette année, HONOR vous Read More
 • IA Montage Vidéo Gratuit : Réinventez Votre Créativité Visuelle

  IA Montage Vidéo Gratuit : Réinventez Votre Créativité Visuelle

  Dans le monde numérique en constante évolution, l'intelligence artificielle (IA) se profile comme une force motrice derrière de nombreuses innovations, Read More
 • Quels Sont Les Avantages Des Montres Intelligentes ?

  Quels Sont Les Avantages Des Montres Intelligentes ?

  Avec le développement de la technologie, la montre intelligente devient une tendance à la mode et de plus en plus Read More
 • Découvrir Srotas.fr: Un Marché Numérique Incontournable pour les Pièces de Véhicules

  Découvrir Srotas.fr: Un Marché Numérique Incontournable pour les Pièces de Véhicules

  Srotas.fr est un nouveau nom qui gagne rapidement en popularité dans l'industrie automobile française. Un magasin de pièces de véhicules Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Styles de vie et voyages

 • 1

Maison et famille

 • 1

Technologie et voitures

 • 1
lundi, 26 juin 2023 16:14

Restrukturyzacje - co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć?

Restrukturyzacje Restrukturyzacje pixabay

Restrukturyzacje w Polsce to proces prawnie uregulowany, którego celem jest uratowanie przedsiębiorstwa przez poprawienie jego sytuacji finansowej, jeśli z różnych przyczyn znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub nawet jest zagrożone niewypłacalnością. Restrukturyzacja ma na celu przywrócenie przedsiębiorstwu stabilności finansowej oraz umożliwienie mu dalszego funkcjonowania.

 

Restrukturyzacje - szansa na odrodzenie firmy

Podstawowym instrumentem prawnym regulującym proces restrukturyzacji w Polsce jest ustawa z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne. Ustawa ta wprowadza różne mechanizmy i procedury restrukturyzacyjne, w zależności od rodzaju i skali problemów, z jakimi boryka się przedsiębiorstwo.

Decyzja o przeprowadzeniu restrukturyzacji może być trudna i może wymagać gruntownej analizy sytuacji firmy. W tym procesie istotne jest skorzystanie z usług profesjonalistów, takich jak doradcy restrukturyzacyjni, którzy mają odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Pomagają oni w rzetelnym i obiektywnym ustaleniu istniejącej sytuacji, a także w opracowaniu planu restrukturyzacyjnego i wdrożeniu odpowiedniej procedury. Ważne jest przy tym zaangażowanie w proces wszystkich interesariuszy firmy, w tym pracowników, dostawców i klientów, aby zapewnić sobie ich wsparcie i zrozumienie.

Jak wygląda proces restrukturyzacji w Polsce?

Główne elementy procesu restrukturyzacji w Polsce obejmują:

 • Etap przygotowania do postępowania i wybór odpowiedniego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego (doradca restrukturyzacyjny we współpracy z dłużnikiem ustala sytuację finansową i okoliczności istotne z punktu widzenia przepisów, rekomendując odpowiedni rodzaj postępowania).
 • Etap zawierania układu. Przedsiębiorca, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, może zawrzeć układ w postępowaniu prowadzonym przez doradcę restrukturyzacyjnego lub w postępowaniu prowadzonym przez sąd (decyduje tu m.in. skala i sporność zobowiązań). Każdorazowo jednak jest to etap kluczowy, bo to od zawarcia układu lub jego niezawarcia zależy dalszy los przedsiębiorstwa.
 • Etap zatwierdzania układu przez sąd. W każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym doszło do zawarcia układu między dłużnikiem i wierzycielami wymagane jest zatwierdzenie układu przez sąd. Dopiero z chwilą prawomocności takiego orzeczenia układ nabiera mocy prawnej.
 • Etap realizacji układu przez dłużnika. Jest to etap, w którym dłużnik wykonuje propozycje układowe przyjęte przez wierzycieli. W zależności od treści układu etap ten może trwać kilka miesięcy, a może nawet kilka lat. Najczęściej propozycje układowe obejmują bowiem spłaty określonych kwot przez jakiś okres czasu, który musi upłynąć, zanim dłużnik wywiąże się ze zobowiązań przyjętych treścią układu.
 • Etap stwierdzenia przez sąd wykonania układu, tj. zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzacje - skorzystaj z pomocy ekspertów

Proces restrukturyzacji w Polsce jest regulowany przez przepisy prawne, które mają na celu zabezpieczenie interesów wszystkich zaangażowanych stron - zarówno dłużnika, jak i wierzycieli. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej jak najszybciej skonsultowały się z prawnikiem specjalizującym się w prawie restrukturyzacyjnym, aby omówić najlepsze dostępne opcje i procedury dla danego przypadku.

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego funkcjonuje w Polsce od 2016 roku. Doradca pomaga przedsiębiorstwu między innymi w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz wniosków wymaganych przez sąd w ramach procesu restrukturyzacyjnego. Może być odpowiedzialny za sporządzenie planu naprawczego lub układu z wierzycielami oraz reprezentowanie interesów przedsiębiorstwa przed sądem. Odgrywa też istotną rolę w negocjacjach z wierzycielami w celu uzyskania zgody na plan naprawczy lub układ. Negocjuje warunki spłaty zobowiązań, ewentualne umorzenia części długu, harmonogram spłat i podejmuje inne działania, które mogą pomóc w osiągnięciu porozumienia z wierzycielami.

Restrukturyzacje mogą być trudnym i wymagającym procesem, ale jest również szansą na odrodzenie firmy i przywrócenie jej zdrowej sytuacji finansowej.