mardi, octobre 03, 2023
 • Quels Sont Les Avantages Des Montres Intelligentes ?

  Quels Sont Les Avantages Des Montres Intelligentes ?

  Avec le développement de la technologie, la montre intelligente devient une tendance à la mode et de plus en plus Read More
 • Découvrir Srotas.fr: Un Marché Numérique Incontournable pour les Pièces de Véhicules

  Découvrir Srotas.fr: Un Marché Numérique Incontournable pour les Pièces de Véhicules

  Srotas.fr est un nouveau nom qui gagne rapidement en popularité dans l'industrie automobile française. Un magasin de pièces de véhicules Read More
 • Le Guide Complet Du Chargement Rapide Des Téléphones Portables

  Le Guide Complet Du Chargement Rapide Des Téléphones Portables

  Avec l'arrivée de l'ère des smartphones, la demande en énergie des téléphones portables a augmenté de manière significative. Néanmoins, les Read More
 • 5 méthodes faciles pour convertir DVD en MP4 en 2023

  5 méthodes faciles pour convertir DVD en MP4 en 2023

  Êtes-vous fatigué de fouiller dans des étagères de DVD ou de traiter avec des formats multimédias obsolètes ? À l'ère numérique Read More
 • Contrat de vente de voiture

  Contrat de vente de voiture

  L'achat d'un véhicule d'occasion est souvent émouvant et il est facile d'oublier certaines choses importantes. Et c'est de l'eau au Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Styles de vie et voyages

 • 1

Maison et famille

 • 1

Technologie et voitures

 • 1
lundi, 26 juin 2023 16:14

Restrukturyzacje - co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć?

Restrukturyzacje Restrukturyzacje pixabay

Restrukturyzacje w Polsce to proces prawnie uregulowany, którego celem jest uratowanie przedsiębiorstwa przez poprawienie jego sytuacji finansowej, jeśli z różnych przyczyn znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub nawet jest zagrożone niewypłacalnością. Restrukturyzacja ma na celu przywrócenie przedsiębiorstwu stabilności finansowej oraz umożliwienie mu dalszego funkcjonowania.

 

Restrukturyzacje - szansa na odrodzenie firmy

Podstawowym instrumentem prawnym regulującym proces restrukturyzacji w Polsce jest ustawa z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne. Ustawa ta wprowadza różne mechanizmy i procedury restrukturyzacyjne, w zależności od rodzaju i skali problemów, z jakimi boryka się przedsiębiorstwo.

Decyzja o przeprowadzeniu restrukturyzacji może być trudna i może wymagać gruntownej analizy sytuacji firmy. W tym procesie istotne jest skorzystanie z usług profesjonalistów, takich jak doradcy restrukturyzacyjni, którzy mają odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Pomagają oni w rzetelnym i obiektywnym ustaleniu istniejącej sytuacji, a także w opracowaniu planu restrukturyzacyjnego i wdrożeniu odpowiedniej procedury. Ważne jest przy tym zaangażowanie w proces wszystkich interesariuszy firmy, w tym pracowników, dostawców i klientów, aby zapewnić sobie ich wsparcie i zrozumienie.

Jak wygląda proces restrukturyzacji w Polsce?

Główne elementy procesu restrukturyzacji w Polsce obejmują:

 • Etap przygotowania do postępowania i wybór odpowiedniego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego (doradca restrukturyzacyjny we współpracy z dłużnikiem ustala sytuację finansową i okoliczności istotne z punktu widzenia przepisów, rekomendując odpowiedni rodzaj postępowania).
 • Etap zawierania układu. Przedsiębiorca, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, może zawrzeć układ w postępowaniu prowadzonym przez doradcę restrukturyzacyjnego lub w postępowaniu prowadzonym przez sąd (decyduje tu m.in. skala i sporność zobowiązań). Każdorazowo jednak jest to etap kluczowy, bo to od zawarcia układu lub jego niezawarcia zależy dalszy los przedsiębiorstwa.
 • Etap zatwierdzania układu przez sąd. W każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym doszło do zawarcia układu między dłużnikiem i wierzycielami wymagane jest zatwierdzenie układu przez sąd. Dopiero z chwilą prawomocności takiego orzeczenia układ nabiera mocy prawnej.
 • Etap realizacji układu przez dłużnika. Jest to etap, w którym dłużnik wykonuje propozycje układowe przyjęte przez wierzycieli. W zależności od treści układu etap ten może trwać kilka miesięcy, a może nawet kilka lat. Najczęściej propozycje układowe obejmują bowiem spłaty określonych kwot przez jakiś okres czasu, który musi upłynąć, zanim dłużnik wywiąże się ze zobowiązań przyjętych treścią układu.
 • Etap stwierdzenia przez sąd wykonania układu, tj. zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzacje - skorzystaj z pomocy ekspertów

Proces restrukturyzacji w Polsce jest regulowany przez przepisy prawne, które mają na celu zabezpieczenie interesów wszystkich zaangażowanych stron - zarówno dłużnika, jak i wierzycieli. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej jak najszybciej skonsultowały się z prawnikiem specjalizującym się w prawie restrukturyzacyjnym, aby omówić najlepsze dostępne opcje i procedury dla danego przypadku.

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego funkcjonuje w Polsce od 2016 roku. Doradca pomaga przedsiębiorstwu między innymi w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz wniosków wymaganych przez sąd w ramach procesu restrukturyzacyjnego. Może być odpowiedzialny za sporządzenie planu naprawczego lub układu z wierzycielami oraz reprezentowanie interesów przedsiębiorstwa przed sądem. Odgrywa też istotną rolę w negocjacjach z wierzycielami w celu uzyskania zgody na plan naprawczy lub układ. Negocjuje warunki spłaty zobowiązań, ewentualne umorzenia części długu, harmonogram spłat i podejmuje inne działania, które mogą pomóc w osiągnięciu porozumienia z wierzycielami.

Restrukturyzacje mogą być trudnym i wymagającym procesem, ale jest również szansą na odrodzenie firmy i przywrócenie jej zdrowej sytuacji finansowej.