Tuesday, October 03, 2023
 • Smart Cleaning for Smart Homes: Introducing MACH R1

  Smart Cleaning for Smart Homes: Introducing MACH R1

  In the era of smart homes, where technology is seamlessly integrated into every aspect of our lives, it's only fitting Read More
 • Kirjatarbed erinevates tegevusvaldkondades: vahendid edu saavutamiseks

  Kirjatarbed erinevates tegevusvaldkondades: vahendid edu saavutamiseks

  Kontoritarbed on paljude erinevate tööstusharude tööelu oluline osa. Neil on oluline roll tootlikkuse suurendamisel, aidates organiseerida teie tööruumi ja muuta Read More
 • Milliseid lilli anda mehele: näpunäiteid ja vihjeid

  Milliseid lilli anda mehele: näpunäiteid ja vihjeid

  Lillede kinkimine on suurepärane traditsioon, mis võimaldab teil väljendada oma hoolivust, armastust ja austust oma lähedaste vastu. Ja muidugi võivad Read More
 • Сryptocurrency Сustodians for Institutional Investors: Ensuring Security

  Сryptocurrency Сustodians for Institutional Investors: Ensuring Security

  Today, we will discuss the critical importance of securing digital assets designed to address the security demands of the crypto Read More
 • A Blooming Paradise in Riga: A Review of a Fun Flowers

  A Blooming Paradise in Riga: A Review of a Fun Flowers

  Nestled in the heart of Riga, the picturesque capital of Latvia, lies a floral haven that is bound to steal Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Fashion and Beauty

 • 1

Health and Family

 • 1

Technology and automotive

 • 1
Monday, 26 June 2023 16:14

Restrukturyzacje - co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć?

Restrukturyzacje Restrukturyzacje pixabay

Restrukturyzacje w Polsce to proces prawnie uregulowany, którego celem jest uratowanie przedsiębiorstwa przez poprawienie jego sytuacji finansowej, jeśli z różnych przyczyn znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub nawet jest zagrożone niewypłacalnością. Restrukturyzacja ma na celu przywrócenie przedsiębiorstwu stabilności finansowej oraz umożliwienie mu dalszego funkcjonowania.

 

Restrukturyzacje - szansa na odrodzenie firmy

Podstawowym instrumentem prawnym regulującym proces restrukturyzacji w Polsce jest ustawa z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne. Ustawa ta wprowadza różne mechanizmy i procedury restrukturyzacyjne, w zależności od rodzaju i skali problemów, z jakimi boryka się przedsiębiorstwo.

Decyzja o przeprowadzeniu restrukturyzacji może być trudna i może wymagać gruntownej analizy sytuacji firmy. W tym procesie istotne jest skorzystanie z usług profesjonalistów, takich jak doradcy restrukturyzacyjni, którzy mają odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Pomagają oni w rzetelnym i obiektywnym ustaleniu istniejącej sytuacji, a także w opracowaniu planu restrukturyzacyjnego i wdrożeniu odpowiedniej procedury. Ważne jest przy tym zaangażowanie w proces wszystkich interesariuszy firmy, w tym pracowników, dostawców i klientów, aby zapewnić sobie ich wsparcie i zrozumienie.

Jak wygląda proces restrukturyzacji w Polsce?

Główne elementy procesu restrukturyzacji w Polsce obejmują:

 • Etap przygotowania do postępowania i wybór odpowiedniego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego (doradca restrukturyzacyjny we współpracy z dłużnikiem ustala sytuację finansową i okoliczności istotne z punktu widzenia przepisów, rekomendując odpowiedni rodzaj postępowania).
 • Etap zawierania układu. Przedsiębiorca, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, może zawrzeć układ w postępowaniu prowadzonym przez doradcę restrukturyzacyjnego lub w postępowaniu prowadzonym przez sąd (decyduje tu m.in. skala i sporność zobowiązań). Każdorazowo jednak jest to etap kluczowy, bo to od zawarcia układu lub jego niezawarcia zależy dalszy los przedsiębiorstwa.
 • Etap zatwierdzania układu przez sąd. W każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym doszło do zawarcia układu między dłużnikiem i wierzycielami wymagane jest zatwierdzenie układu przez sąd. Dopiero z chwilą prawomocności takiego orzeczenia układ nabiera mocy prawnej.
 • Etap realizacji układu przez dłużnika. Jest to etap, w którym dłużnik wykonuje propozycje układowe przyjęte przez wierzycieli. W zależności od treści układu etap ten może trwać kilka miesięcy, a może nawet kilka lat. Najczęściej propozycje układowe obejmują bowiem spłaty określonych kwot przez jakiś okres czasu, który musi upłynąć, zanim dłużnik wywiąże się ze zobowiązań przyjętych treścią układu.
 • Etap stwierdzenia przez sąd wykonania układu, tj. zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzacje - skorzystaj z pomocy ekspertów

Proces restrukturyzacji w Polsce jest regulowany przez przepisy prawne, które mają na celu zabezpieczenie interesów wszystkich zaangażowanych stron - zarówno dłużnika, jak i wierzycieli. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej jak najszybciej skonsultowały się z prawnikiem specjalizującym się w prawie restrukturyzacyjnym, aby omówić najlepsze dostępne opcje i procedury dla danego przypadku.

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego funkcjonuje w Polsce od 2016 roku. Doradca pomaga przedsiębiorstwu między innymi w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz wniosków wymaganych przez sąd w ramach procesu restrukturyzacyjnego. Może być odpowiedzialny za sporządzenie planu naprawczego lub układu z wierzycielami oraz reprezentowanie interesów przedsiębiorstwa przed sądem. Odgrywa też istotną rolę w negocjacjach z wierzycielami w celu uzyskania zgody na plan naprawczy lub układ. Negocjuje warunki spłaty zobowiązań, ewentualne umorzenia części długu, harmonogram spłat i podejmuje inne działania, które mogą pomóc w osiągnięciu porozumienia z wierzycielami.

Restrukturyzacje mogą być trudnym i wymagającym procesem, ale jest również szansą na odrodzenie firmy i przywrócenie jej zdrowej sytuacji finansowej.