Donnerstag, April 18, 2024
 • Besorgniserregende Präsenz von

  Besorgniserregende Präsenz von "ewigen Chemikalien" in maritimen Ernährungsplänen

 • Pompeji - Entdeckung neuer Kunstwerke in der antiken Stadt

  Pompeji - Entdeckung neuer Kunstwerke in der antiken Stadt

 • Die Zukunft der generativen künstlichen Intelligenz im Geschäftsbereich

  Die Zukunft der generativen künstlichen Intelligenz im Geschäftsbereich

 • Die Kanadische Regierung kündigt die Einführung des Mietenschutzfonds an

  Die Kanadische Regierung kündigt die Einführung des Mietenschutzfonds an

 • Tanzschuhe Damen

  Tanzschuhe Damen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Lebensstil und Gesundheit

 • 1

Heim und Familie

 • 1

Technik und Automobil

 • 1
Montag, 26 Juni 2023 16:14

Restrukturyzacje - co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć?

Restrukturyzacje Restrukturyzacje pixabay

Restrukturyzacje w Polsce to proces prawnie uregulowany, którego celem jest uratowanie przedsiębiorstwa przez poprawienie jego sytuacji finansowej, jeśli z różnych przyczyn znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub nawet jest zagrożone niewypłacalnością. Restrukturyzacja ma na celu przywrócenie przedsiębiorstwu stabilności finansowej oraz umożliwienie mu dalszego funkcjonowania.

 

Restrukturyzacje - szansa na odrodzenie firmy

Podstawowym instrumentem prawnym regulującym proces restrukturyzacji w Polsce jest ustawa z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne. Ustawa ta wprowadza różne mechanizmy i procedury restrukturyzacyjne, w zależności od rodzaju i skali problemów, z jakimi boryka się przedsiębiorstwo.

Decyzja o przeprowadzeniu restrukturyzacji może być trudna i może wymagać gruntownej analizy sytuacji firmy. W tym procesie istotne jest skorzystanie z usług profesjonalistów, takich jak doradcy restrukturyzacyjni, którzy mają odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Pomagają oni w rzetelnym i obiektywnym ustaleniu istniejącej sytuacji, a także w opracowaniu planu restrukturyzacyjnego i wdrożeniu odpowiedniej procedury. Ważne jest przy tym zaangażowanie w proces wszystkich interesariuszy firmy, w tym pracowników, dostawców i klientów, aby zapewnić sobie ich wsparcie i zrozumienie.

Jak wygląda proces restrukturyzacji w Polsce?

Główne elementy procesu restrukturyzacji w Polsce obejmują:

 • Etap przygotowania do postępowania i wybór odpowiedniego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego (doradca restrukturyzacyjny we współpracy z dłużnikiem ustala sytuację finansową i okoliczności istotne z punktu widzenia przepisów, rekomendując odpowiedni rodzaj postępowania).
 • Etap zawierania układu. Przedsiębiorca, który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, może zawrzeć układ w postępowaniu prowadzonym przez doradcę restrukturyzacyjnego lub w postępowaniu prowadzonym przez sąd (decyduje tu m.in. skala i sporność zobowiązań). Każdorazowo jednak jest to etap kluczowy, bo to od zawarcia układu lub jego niezawarcia zależy dalszy los przedsiębiorstwa.
 • Etap zatwierdzania układu przez sąd. W każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym, w którym doszło do zawarcia układu między dłużnikiem i wierzycielami wymagane jest zatwierdzenie układu przez sąd. Dopiero z chwilą prawomocności takiego orzeczenia układ nabiera mocy prawnej.
 • Etap realizacji układu przez dłużnika. Jest to etap, w którym dłużnik wykonuje propozycje układowe przyjęte przez wierzycieli. W zależności od treści układu etap ten może trwać kilka miesięcy, a może nawet kilka lat. Najczęściej propozycje układowe obejmują bowiem spłaty określonych kwot przez jakiś okres czasu, który musi upłynąć, zanim dłużnik wywiąże się ze zobowiązań przyjętych treścią układu.
 • Etap stwierdzenia przez sąd wykonania układu, tj. zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzacje - skorzystaj z pomocy ekspertów

Proces restrukturyzacji w Polsce jest regulowany przez przepisy prawne, które mają na celu zabezpieczenie interesów wszystkich zaangażowanych stron - zarówno dłużnika, jak i wierzycieli. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej jak najszybciej skonsultowały się z prawnikiem specjalizującym się w prawie restrukturyzacyjnym, aby omówić najlepsze dostępne opcje i procedury dla danego przypadku.

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego funkcjonuje w Polsce od 2016 roku. Doradca pomaga przedsiębiorstwu między innymi w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz wniosków wymaganych przez sąd w ramach procesu restrukturyzacyjnego. Może być odpowiedzialny za sporządzenie planu naprawczego lub układu z wierzycielami oraz reprezentowanie interesów przedsiębiorstwa przed sądem. Odgrywa też istotną rolę w negocjacjach z wierzycielami w celu uzyskania zgody na plan naprawczy lub układ. Negocjuje warunki spłaty zobowiązań, ewentualne umorzenia części długu, harmonogram spłat i podejmuje inne działania, które mogą pomóc w osiągnięciu porozumienia z wierzycielami.

Restrukturyzacje mogą być trudnym i wymagającym procesem, ale jest również szansą na odrodzenie firmy i przywrócenie jej zdrowej sytuacji finansowej.